Borgerliga regeringar har alltsedan den nyliberala erans början sett till att privatisera så mycket som möjligt

I sitt valmanifest inför valet förbinder sej Labour-partiet i Storbritannien att återföra privatiserad egendom till den offentliga sektorn (stat och kommuner).

Omedelbart gick den borgerliga slaskpressen i landet ut med stora … Läs mer “Borgerliga regeringar har alltsedan den nyliberala erans början sett till att privatisera så mycket som möjligt”

Läs mer