Ytterligare en schweizisk bank bryter förbindelserna med Kuba och hindrar tillgång till mediciner

“Demokratin” USA stryper ytterligare tillgången till mediciner i Kuba. Europa accepterar stillatigande att USA:s lagar genomdrivs överallt. Den ekonomiska krigföringen tar sig allt grymmare uttryck. Protestera. Gå med i Svensk-Kubanska Föreningen!

Zoltan Tiroler,
som översatt nedanstående artikel från CiberCuba.

Artikeln tidigare idag (15/9) publicerad i svensk översättning på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Den schweiziska banken PostFinance meddelar att den har slutat göra transaktioner med Kuba i fruktan för sanktioner från USA:s regering.

Den schweiziska NGO:n MediCuba, som tillhandahåller utrustning och insatsvaror för att tillverka mediciner på ön, säger i en kommentar att den nu inte kan uppfylla sina kontrakt med offentliga och privata företag i Europa. Beslutet från PostFinance att avbryta de finansiella förbindelserna med Kuba försvårar samarbetsprojekten som parterna i de två länderna undertecknat.

MediCubas koordinator Roland Wüest har ingen aning om vad som kommer att hända med projekten i Kuba.

Vi vet ännu inte hur vi kommer att göra det. De stora schweiziska bankerna stängde kanalerna med Kuba för några år sedan och PostFinance var förmodligen sista möjligheten att överföra pengar mellan Schweiz och Kuba, säger han till portalen swissinfo.ch.

Portalen har tillgång till ett dokument från banken där denna förklarar att även om den inte direkt är underställd nordamerikansk lag så är den för sina globala operationer beroende av tillgång till US-dollar. Därför har lagstiftning i USA i vissa fall en extraterritoriell effekt.

PostFinance bekräftar att betalningsmöjligheter stängdes 1 september, med några undantag som banken inte vill specificera.

Marina Frigerio, styrelsemedlem i MediCuba, anser att det är löjligt att när den schweiziska staten stöder humanitära projekt i Kuba så nekar PostFinance att överföra pengar dit. För samtidigt är PostFinance statlig egendom och enligt lag skyldig att ge offentlig service.

Vi ger med ena handen och tar tillbaka med den andra, beklagar hon.

PostFinance å sin sida hävdar att den enbart är skyldig att ge tjänster inom landet, liksom att möjligheten att handla med schweizerfranc bara gäller den inhemska marknaden.

CiberCuba 190913

You May Also Like