Venezuelas president kallar till val

President Nicolas Maduro sade att folket, i direkta, hemliga och allmänna val beslutar om landets framtid. Val ska hållas inom de närmaste veckorna för att välja representanter till en Konstituerande Församling.

“Jag överlämnar makten till er för att ni ska besluta om fosterlandets framtid”. Han sade också: “folket bör bestämma om de önskar krig eller fred, om de önskar våld eller en Konstituerande Församling och livet.”

När Maduro överlämnade dokumenten, enligt Grundlagens artikel 348, utropade han: “Ni vill ha val? Ni ska få val! Vill ni rösta? Vi ska rösta!” Presidenten uttryckte sin önskan att folket beslutar och intygade att det som väljarna beslutar gäller. Han uppmanade alla att arbeta för fred och ett slut på våldet, som medfört över 30 döda i högerns demonstrationer som slutat med vandalisering.

Han uppmanade oppositionen att ställa upp sina kandidater till valen. “De säger att de är i majoritet, låt dem lansera sina kandidater och folket bestämmer.” Vidare: “Jag litar på folket, jag litar på er, jag litar på seger i valen till Konstiterande Församlingen.”

Att Maduro vill ha val till Konstituerande Församlingen beror på att högeroppositionen vägrar delta i en dialog, som Maduro inbjudit till upprepade gånger. Oppositionen har beslutat att förkasta dialog och försöker få till en statskupp. Under flera års tid har de krävt val till en Konstiterande Församling, när de nu får det är de emot.

You May Also Like