Vem ljuger och vem räddar liv?

Artikeln har, översatt till svenska, tidigare (5/9 2019) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Översättning: Zoltan Tiroler.

Trump-administrationen och dess anhängare (också i Sverige) har dragit igång en välfinansierad kampanj för att förtala och smutskasta Kubas hälsovård och dess medicinska hjälp till ett stort antal länder. Faktum är att lilla Kuba ensamt står för en tredjedel av ALLT hälsobistånd i världen.

De som sprider lögnerna vet det mycket väl; Kuba är undantaget som erbjuder massiv, gratis och kvalificerad hälsovård. Det är det som visas av siffrorna för resultaten i Kuba, som i många fall är bättre än iden rika världen.

En chef för ett ministerium i USA, en nationell säkerhetschef i samma land och en republikansk senator i Florida slänger ur sig de mest absurda lögner. Dessa tar de stora medierna, som är i deras tjänst upp, sprider och repeterar. En excentrisk president bekräftar dem som vore det krigstroféer. Det är vad som händer i USA idag.

Men försiktigt! De försöker smutskasta ett av de vackraste mänskliga verken: solidariteten och hälsovård till alla.

Den senaste attacken mot vårt land utförs via USAID, en institution nära knutet till CIA. Finansierad av miljontals dollar och erbjuder det pengar för att söka information i syfte att sabotera och nedvärdera det samarbete som Kuba ger inom hälsovård till tiotals länder och som gynnar miljontals människor.

Mot Kuba har de försökt med alla lögner och de har alltid fått svar på tal: sanningen. Varken Mike Pompeo, John Bolton eller Marco Rubio, inte heller själve president Trump är vana vid att använda sig av den.

Pengarna kan aldrig ersätta sanningen, värdigheten, etiken och professionaliteten hos hundratusentals kubaner som har hjälpt till, och fortsätter att göra det, på det mest avlägsna platser på denna planet.

Lögnarna är väl medvetna om att Kuba är undantaget. Det ger massiv, fri och högkvalitativ hälsovård. Det är detta som ger de sociala indikatorer vi har idag, i många fall bättre än den rika världens, inklusive USA:s.

Vi utmanar bedragarna i Trumps administration att de säger vilka länder i världen lägger 51 procent av BNP på hälsovård och utbildning. Och än viktigare är att denna budget garanterar runt 226 miljoner konsultationer gratis i år och1,38 miljoner inlagda på sjukhus. Utbildningssystemet garanterar skolgången till närmare två miljoner elever i grundskola och gymnasium och 250 000 universitetsstuderande.

En rapport publicerad av tidskriften “Revista Panamericana de Salud” 2018 säger att “Kubas nationella hälsovårdssystem har en stabil infrastruktur bestående av ett utbrett nät av installationer som garanterar fullständig täckning, lika tillgång för befolkningen till kvalificerad hälsovård.”

Spektaklet som Trumps gäng driver kan inte annat än djupt fördömas. I USA, där man planerar och utför planerna på att kväva Kuba ekonomiskt, kan man inte ge hälsovård åt alla sina medborgare.

Vi pratar om ett land där kostnaden för exempelvis en trafikolycka som medför fyradagars sjukhusvistelse är närmare 126 000 dollar; där sidotjänster från laboratorium, anestesi, sjukgymnastik och rehabilitering går på ytterligare 47 000 dollar; kostnaden för ett ankelbrott hamnade på den astronomiska summan av 80 000 dollar. Då är inte ambulans, anestesi eller eftervård medräknat. En blindtarmsinflammation kostar över 36 000 dollar.

Det bara några exempel på kostnaden för hälsovård i världens rikaste land. Ett land där miljontals fattiga, för att kunna betala en sjukhusvistelse eller en operation, måste leva skuldsatta resten av livet.

En viktig siffra är att samma land detta budgetår avsätter 718 miljarder dollar till krig och död, har runt 800 militärbaser utomlands och fler än 300 000 soldater förlagda i 177 länder.

Trumps regering, som beslutat sig för att smutskasta Kubas hälsovård och det internationella biståndet från landets läkare, har inte en enda medicinsk brigad som utför tjänster till de mest behövande och fattiga länderna, där miljontals barn dör varje år på grund av saknad av vård.

Det är landet vars regering också avsätter fonder på miljontals dollar för att ljuga inför världen om det humanistiska arbetet som Kuba ger och dess solidaritet. Något som kännetecknar alla de som gör utlandstjänst i fler än hundra länder, frivilligt och besjälade av viljan att rädda liv.

Granma 190902

Quienes mienten y quienes salvan

 

You May Also Like