Albin Amelin. Fanor över bron. Säkerligen bannlyst i Sölvesborg.

När konsten blir för konstig blir det konstigt

Konst engagerar och provocerar. Viktig konst är ofta provokativ

Man brukar säga att konsten måste vara fri. Fri från politiska påtryckningar och fri från politisk klåfingrighet.

“Politikerna ska hålla sig på armlängds avstånd från konsten”.

Nu har vi på senare tid fått flera exempel på politisk censur av konsten och att man från politiskt håll vill bestämma vad som är “god” konst och vad som är “dålig” konst.

I Sölvesborg, där SD styr tillsammans med M, KD och det lokala partiet SoL, har man beslutat att kommunen ska stoppa inköp av “utmanande samtidskonst”. Man ska bara köpa in konst som är “klassisk och tidlös”. Vad det nu innebär?

Enligt Rolf Hans Berg (SD), som är ordförande i Fritids- och kulturnämnden, betyder det “sådan konst som tilltalar det stora flertalet medborgare”.

Med tanke på tidigare tongångar i debatten är det inte svårt att lista ut vad det är för typ av konst som får godkänt av reaktionärerna i Sölvesborg och vilken konst som kommer att bannlysas.

Ett annat exempel på politisk klåfingrighet och censur är Klippans kommun.

Där fick konstnären Tim Nedrup i uppdrag från kommunen att göra en fasadmålning på ett av kommunens hus som tillhör ungdomshuset Sågen.

“Jag fick inspiration när jag satt hemma på gården och såg en maskros”, berättar Tim Nedrup.

Så han skickade en skiss till kommunen på sin idé till den stora väggmålningen.

Men se det gick inte alls för sig. Kent Lodensjö (S), som är ordförande i Plan- och byggnadsnämnden i Klippan sa stopp och belägg. Här ska inte målas någon maskros på kommunens hus.

“Maskrosen är ju Miljöpartiets symbolblomma. Hade det varit någon annan blomma hade det gått bra”, säger Kent Lodensjö till SVT Nyheter.

“Kan inte en blomma bara få vara en blomma”, frågade reportern på SVT Nyheter.

“Jo visst kan den vara det. Men inte den blomman på den väggen”, svarade Kent Lodensjö.

Undrar vad Kent Lodensjö sagt om konstnären i stället föreslagit en stor röd ros som väggmotiv?

Den röda rosen Socialdemokraternas blomma.

Eller kanske centerns fyrklöver, vänsterpartiets röda nejlika eller SD:s blåsippa?

Liberalerna har ju övergett sin blåklint och Kd sin vitsippa. Hade dessa blommor varit okej? Eller ska blåklint och blåsippa sitta i karantän ett antal år först?

Även i samband med gatukonstfestivalen Wall Street Nacka har det blivit politisk strid om vad som får målas, och vad som inte får målas. (Styret i Nacka kommun består av M, Kd, C och L.)

“Konsten ska vara fredlig och samhällspositiv” säger Nacka kommun. På sin hemsida förtydligar kommunen att konsten på Wall Street Nacka inte får vara:

  • “Rebellisk”
  • “Aggressiv”
  • Den får inte uttrycka en “protest mot det dåliga samhället”

Med andra ord. Konsten i Nacka får inte kritisera eller ifrågasätta den rådande samhällsordningen. Konsten i nacka måste vara “samhällspositiv”.

I samband med årets Wall Street Nacka petades konstnären Hugo, eller Daniel Fahlström som han egentligen heter, från att delta i arrangemanget.

“Jag har fått en förklaring. Om man googlar mitt namn så förknippas jag med graffiti”, säger Hugo till SVT Nyheter.

Fredrika Friberg som är stadskreatör i Nacka kommun och initiativtagare till Wall Street Nacka försvarar att man uteslöt konstnären Hugo från att medverka vid gatukonstfestivalen:

“Att Hugo arbetar med text i sin konst gör att hans verk inte passar in”, säger hon till SVT Nyheter.

För mig låter det som en något krystad bortförklaring. Det är väl inte ovanligt eller konstigt att konstnärer kombinerar ord och bild?

Även här i Eskilstuna har det utövats politisk censur av den fria konsten

2014 beslutade den dåvarande majoriteten S, V och Mp att kommunen skulle stödja och uppmuntra graffitikonsten genom att sätta upp öppna graffitiväggar där det var fritt fram för alla att måla.

Man hade kommit så långt att material inköpts och att man börjat peka ut lämpliga platser för dessa väggar.

Maria Chergui (V), som var en av initiativtagarna till beslutet förklarar:

“Det är modernt, positivt och spännande att se konst i gatumiljö”.

Men efter valet 2014 blev det ny politisk majoritet. Styret togs över av S, M och C, som beslutade att kommunen ska spola sitt tidigare beslut om graffitiväggar.

Det är framför allt moderaterna i Eskilstuna som satt sig på tvären. Maria Chergui säger så här om den nya majoriteten:

“Det är med stor besvikelse som jag ser att socialdemokraterna väljer att lämna det vi var överens om, och låter sig påverkas av Jari Puustinen och moderaterna, som är emot lagliga graffitiplank. Socialdemokraterna är fortfarande det stora partiet, så de borde kunna agera annorlunda i den här frågan och faktiskt följa det beslut som vi var överens om”,

maria Chergui (V), oppositionsråd i Eskilstuna.

Nu har det snart gått 6 år sedan Eskilstuna kommun först beslutade om öppna graffitiväggar, och 5 år sedan den nya majoriteten ändrade det beslutet.

De inköpta väggarna står nu inlåsta och oåtkomliga för alla de som önska utöva sitt intresse för graffitimålning.

Till sist måste sägas att vi har lagar om mänskliga rättigheter. Lagar mot hat och kränkningar beträffande hudfärg, ursprung, religion, sexuell läggning, sexism och annat.

Så länge man inte överskrider dessa lagar måste konsten vara fri.

Rolf Waltersson

You May Also Like