Varför bli medlem i Svensk-Kubanska Föreningen?

Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen.”

Så inleds stadgarna för Svensk-Kubanska Föreningen. Organisationens solidaritetsarbete har sedan 1966 samlat aktivister från olika svenska vänsterriktningar, och naturligvis också många utan särskild partitillhörighet.

Svensk-Kubanska Föreningens verksamhet har under alla år finansierats helt genom medlemsavgifter och bidrag från medlemmarna.

Den kubanska revolutionens inriktning på jämlikhet och stöd till den antiimperialistiska kampen världen över väckte från första stund mäktiga krafters vrede. Och vreden har bestått.

USA:s alltjämt pågående blockad hotar att långsamt strypa Kubas ekonomi. Blockaden leder till enorma fördyringar. Det är en kollektiv bestraffning av ett helt folk, och därmed ett brott mot folkrätten. Banker i hela världen förhindras av USA att ha utbyte med Kuba. Blockaden leder till lidande och död. Exempelvis kan Kuba inte köpa livsviktiga läkemedel.

Sedan 1959 har USA satsat enorma resurser på att störta Kubas regering. För närvarande anslås mer än 20 miljoner dollar i stöd årligen till USA-köpta grupper på ön. USA fortsätter också den olagliga ockupationen av Guantanamo, som USA omvandlat till ett tortyrläger. Och Trump lovar att pressa Kuba än hårdare så att landets rikedomar kan återgå till miljonärerna i Trumps vänkrets.

Är du emot blockaden, ockupationen av Guantanamo och USA:s försök att störta Kubas regering, och stöder du kubanernas rätt att själva bestämma sin framtid är det utmärkta anledningar att gå med i Svensk-Kubanska.

Men det finns många fler skäl: I Kuba mäts ditt människovärde inte av tjockleken på din plånbok. Vänlighet och omtanke, istället för konkurrens och egoism, gäller som norm i den kubanska vardagen. Landet har också satsat på en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling och är enligt Världsnaturfonden WWF det enda land i världen som lyckats kombinera det med ett högt HDI, Human Development Index. Kuba har trots de ekonomiska svårigheterna lyckats hålla hög standard på sin hälsovård, kultur och utbildning, och landet är en dröm för många miljoner människor. Det ger hopp till fattiga och förtryckta. Det är ett samhälle där ingen lämnas utanför. Kvinnor utgör nästan hälften av parlamentsledamöterna och de är i majoritet på landets chefsposter. Kuba bekämpar målmedvetet och aktivt diskriminering, rasism och homo-/ transfobi.

Kuba är ett litet land, men en jätte i internationella sammanhang. Landet spelade en avgörande roll i kampen mot apartheid. Idag arbetar tiotusentals läkare och andra specialister i de fattigaste av länder. Kuba delar med sig av det lilla man har.

Kuba försvarar internationell rätt och vågar stå för rättvisa. Det socialistiska Kuba är nödvändigt för Latinamerikas solidariska samarbete. Kuba visar att en bättre värld är möjlig. Det som väcker såväl hat som beundran är att Kuba är det enda land som lyckats stå emot USA:s aggression och sabotage i snart 60 år.

Sedan åtminstone 20 år drivs en massiv hetskampanj mot Kuba för att kubanerna vägrar överge sin dyrköpta socialism och välja nyliberalism och kapitalism. Kubas verklighet har ingen plats i de miljonärsägda medierna. Vi försöker bemöta lögnerna.

Vår tidskrift KUBA, som alla medlemmar får, är ett viktigt redskap i kampen mot högerpropagandans snedvridning av fakta om det kubanska samhällsbygget.

Vi behöver Kuba mer än någonsin i denna hårda tid. Det vore ett dråpslag mot alla progressiva ifall kapitalisterna lyckas återta kontrollen. Ett medlemskap är en viktig handling. Gör skillnad – bli medlem! Se www.svensk-kubanska.se

Zoltan Tiroler,
medlem i Svensk-Kubanska Föreningen i Jönköping

Tomas Widén,
medlem i Svensk-Kubanska Föreningen och
Socialistiska Partiet i Eskilstuna

You May Also Like