René Vázquez Díaz, författare bosatt i Malmö. Foto: Merja Diaz.

Den svensk-kubanske författaren René Vázquez Díaz skriver till EU-parlamentet

Den kubanska civilbefolkningen och Europa-parlamentarikers brist på moral

USA:s politiska bundsförvanter har främjat införandet av en anklagande debattpunkt mot Kuba vid Europaparlamentets plenarsession, som kommer att äga rum den 16 september. Borde inte Europaparlamentet diskutera hur den folkrättsvidriga Helms Burtonlagen drabbar den oskyldiga kubanska civilbefolkningen?

Genom Helms-Burtonlagen vill USA störta en regim genom att störta ett helt folk i fördärvet. Mediciner som har USA-patent får inte säljas till Kuba. Fartyg från tredje land som angör kubanska hamnar får inte besöka USA-hamnar förrän efter sex månader. Kuba är en fattig ö. Detta skapar oöverstigliga svårigheter för att få livsviktiga förnödenheter. Individer eller företag som investerar i Kuba straffas i USA-domstol.

USA:s regering har avsiktligt skapat sådana levnadsvillkor i syfte att fysiskt eliminera en del av Kubas befolkning”, skriver Harry E. Vanden, professor i statskunskap och internationella studier vid University of South Florida, i boken “Health & Nutrition in Cuba: Effects of the American Embargo” (Olof Palmes Internationella Center 1999). I samma bok rapporterar The American Association for World Health om hur blockaden hindrar kubaner som lider av leukemi eller behöver njurdialys att få livsförlängande medicin eftersom dessa behandlingar omfattas av bojkotten.

Idag är situationen värre, efter det att Trump administrationen införde över 200 nya straffåtgärder mot Kuba, mitt i pandemins dödliga svårigheter. Biden fortsätter att föra samma kvävande politik. Ska Europaparlamentet isolera kubanska barn, kvinnor och äldre ännu mer? Det är moraliskt undergrävande för alla inblandade i Europaparlamentet. Det är både ett hån mot världssamfundet och ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vilken sida ska den svenska regeringen och Europaparlamentet stå på: den kubanska oskyldiga civilbefolkningen eller USA:s folkrättsvidriga ekonomiska krigföring?

René Vázquez Díaz, författare. (Skickat till Europaparlamentet) 210915

Det öppna brevet har också varit publicerat på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like