Snusförbudsförslag får avslag

Eskilstunas kommunledning säger nej till ett medborgarförslag gällande snusförbud för Eskilstunas skolpersonal. Medborgarförslaget lämnades till kommunfullmäktige 27 september 2017, med motiveringen att skolpersonalen ska vara ett föredöme för eleverna, och därför inte nyttja tobak. Kommunledningens motargument till förbudsförslaget lyder att utarbetade strategier för tobaksavvänjning redan finns och tillämpas i det svenska samhället. Kommunen vill därför hellre följa den specialiserade utvecklingen inom området, istället för att ta till något så radikalt som ett förbud.