Uttalande från Venezuelas regering, med anledning av EU:s uppslutning bakom USA

Den Bolivarianska Republiken Venezuela uttrycker sitt mest energiska fördömande mot deklarationen från EU den 26 januari, genom vilket EU visar att det beslutat att ansluta sig till kupplanen som dirigeras av USA:s regering. EU försöker till och med att ge den venezolanska staten ett ultimatum, i stil med de gamla kolonialmakterna som EU representerar.

Venezuela beklagar att EU inte har haft modet att stå emot påtryckningarna från USA:s regering, utan istället har anslutit sig till den ovärdiga kören av underdåniga regeringar. Venezuela kräver att EU ändrar sin provocerande attityd och istället intar en position av respekt och konstruktiv jämlikhet som inte uppmuntrar till våld och brott mot Venezuelas konstitutionella ordning

Vi påminner de europeiska myndigheterna om att legitimiteten och konstitutionaliteten i Venezuelas valprocesser inte på något sätt är avhängigt av erkännanden, domar, eller inställningar från någon utländsk enhet. Det betyder att dessa arroganta krav inte har någon som helst effekt och inte på något sätt påverkar oss.

Kolonialismen kastades ut från det venezolanska fosterlandet för 200 år sedan genom hjältemodet hos den bolivarianska frihetskampen. Dess arv kommer att försvaras nu som då.

Den Bolivarianska Republiken Venezuelas regering fortsätter att sträva efter att vidmakthålla en konstruktiv relation med alla länder i EU, byggd på respekt och samarbete, inriktad på gemensam utveckling och fred, såväl i Venezuela som i den latinamerikanska och karibiska regionen.

Caracas, 27 de enero de 2019 C

Översättning:
Zoltan Tiroler

Venezuela rechaza arrogantes exigencias de la Unión Europea

Venezuela

You May Also Like