Uttalande från Kubas Utrikesministerium

Artikeln tidigare (16/11) på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.
Översättning: ZoltanTiroler.

Under de senaste timmarna har aktörer i Bolivia hävdat att de kubanska biståndsarbetarna främjar protesterna i Bolivia. Denna lögn sprids också i sociala medier, genom konton med tvivelaktigt ursprung, och falska konton som uppmanar till våld mot vår hälsovårdspersonal.

Den 13 november anhölls fyra kubanska hälsovårdsarbetare i den Medicinska Brigaden av polis i El Alto när de var på väg hem efter att ha tagit ut pengar i en bank för att betala nödvändiga utgifter och hyror för de 107 i personalen i denna region. Anhållandet gjordes under den falska förevändningen att pengarna skulle användas för att finansiera protesterna. Representanter för polisen och Inrikesministeriet kom till lokalerna för den Medicinska Brigaden i El Alto och La Paz och kunde då, utifrån uttagskvitton, bankhandlingar och dokument, bekräfta att penningsumman var densamma som tas ut varje månad.

De fyra anhållna är:

  • Amparo Lourdes García Buchaca, utexaminerad i fysikalisk medicin. I Kuba anställd i Centro Provincial de Electromedicina i provinsen Cienfuegos. Arbetat i Bolivia sedan mars 2019.
  • Idalberto Delgado Baró, utexaminerad ekonom från Ungdomsön, som arbetade på Centro Provincial de Electromedicina där. Arbetat i Bolivia sedan mars 2019.
  • Ramón Emilio Álvarez Cepero, specialist i intensivvård och endokrinologi, med anställning på sjukhuset General Gustavo Aldereguía i provinsen Cienfuegos. Arbetat i Bolivia sedan juli 2017.
  • Alexander Torres Enríquez, allmänspecialist med anställning på Policlínico Carlos Verdugo i provinsen Matanzas. Arbetat i Bolivia sedan februari 2019.

Kontinuerlig kontakt har hållits med dessa biståndsarbetare genom Kubas ambassad i La Paz och den Medicinska Brigadens kontor.

De fyra har en dokumenterad tjänstgöring i enlighet med sin yrkesutbildning. Liksom alla andra biståndsarbetare har de strikt och rigoröst hållit sig till sitt humanitära arbete. Det var i detta syfte de reste till Bolivia i enlighet med avtal mellan de båda regeringarna.

Kubas Utrikesministerium förkastar de lögnaktiga anklagelserna att dessa medarbetare skulle främja eller finansiera protester. Det är medvetna lögner utan någon som helst grund eller substans.

Under rådande omständigheter har det beslutats att alla kubanska biståndsarbetare omedelbart ska återvända hem till Kuba.

Kubas Utrikesministerium kräver att de anhållna biståndsarbetarna omedelbart friges och att de bolivianska myndigheterna garanterar deras fysiska säkerhet i enlighet med det avtal som Bolivianska staten undertecknat om säkerhet och skydd.

Kubas Utrikesministerium uppmanar de bolivianska myndigheterna att hejda oansvariga uttryck för hat mot kubaner, lögner och uppmaning till våld mot kubanska biståndsarbetare. Dessa som solidariskt givit sitt bidrag till det bolivianska brödrafolket. De miljontals bolivianer som tagit del av det humanitära arbete som hundratals kubanska läkare bistått med vet att lögnerna inte kan dölja de värdefulla bidragen och ädla syften från våra hälsovårdsarbetare.

Kubas Utrikesministerium 191115

You May Also Like