Kuba har bra placering vad gäller Human Development Index

FN-organet UNDP har släppt den senaste rapporten om “Mänsklig Utveckling”. Här mäts förväntad livslängd vid födelsen och perspektiven att leva sunt och länge; genomsnittligt antal år i skolan för att skaffa kunskaper; och bruttonationalprodukten uppdelad per capita för att mäta levnadsstandarden.

Kuba hamnar då på 6:e plats i Latinamerika och 68:e plats av alla länder i världen. Landets resultat dras ner av ett lågt BNP. Kuba hamnar trots det i kategorin “hög” utifrån detta index. Inget land i Latinamerika kvalar in bland de 30 med högst HDI-index och ojämlikheten pekas ut som ett stort hinder för regionens utveckling. UNDP pekar på framsteg i regionen men att dessa “döljer en långsam och ojämlik utveckling bland vissa grupper.” I topp ligger Chile och Argentina. Men deras resultat dras ner kraftigt av den stora ojämlikheten. I botten i regionen ligger Guatemala och Honduras. Långt efter och sist hittar vi Haiti. I topp i världen enligt UNDP hittar vi Norge, Australien och Schweiz.

Rapporten pekar på att bristen på säkerhet är ett stort problem i Latinamerika och Karibien, med höga mordantal i jämförelse med andra regioner.

Det kan tilläggas att Kuba skulle ha legat betydligt bättre till om inte den förödande blockaden fortsatt efter 55 år. En annan observation är att Världsnaturfonden WWF pekat ut Kuba som enda land i världen som både ligger “högt” på UNDPs HDI-tal och samtidigt är ekologiskt långsiktigt hållbart.

You May Also Like