Peter Hultqvist, krigsminister och inflytelseagent för Pentagon och NATO. Foto: regeringen.se

Peter Hultqvist på det sluttande planet

Pressombudsmannen Ola Sigvardsson riktar nu kritik mot regeringens Peter Hultqvist. Den senare har i dagarna förklarat att den myndighet för “psykologiskt försvar” som regeringen planera att införa ska få i uppgift att upplysa Sveriges medier om “vad som gäller”.

Hultqvist anför som exempel en rubriksättning i Svenska Dagbladet. Tidningen hade i en rubrik meddelat att ett ubåtsbevis i verkligheten handlade om signaler från en SMHI-boj.

Militären hade beskrivit signalerna som det “avgörande” beviset. När inte det höll säger man nu  att det finns ”andra bevis”. Men eftersom det “avgörande beviset” nu fallit bort borde ju sannolikheten för att det handlat om en (naturligtvis rysk) ubåt sjunkit drastiskt. Detta verkar dock Hultqvist och militärledningen inte ha kommenterat. Om det förehåller sig så att de “andra bevisen” i efterhand på något sätt kunnat graderas upp till “avgörande bevis” – och därför kunnat fylla den plats som tidigare den guppande väder-bojen intog –  har varken Hultqvist eller militärledningen sagt något om.

Nu har Peter Hultqvist velat framställa det som att SvD:s slutsats var uppåt väggarna och att det därför krävs “en direkt kanal där man från statsmakten ger information att det är det här som gäller i olika lägen och som folk kan känna att de litar på”.

Hultqvists sätt att uttrycka sig har fått pressombudsmannen Ola Sigvardsson att reagera. Enligt Sigvardsson skall medierna alltid källkritiskt söka efter sanna och relevanta uppgifter. Vilket ju också betyder att förhålla sig källkritiskt till uppgifter från “statsmakten”. Svenska medier ska enligt Sigvardsson absolut inte åläggas ansvar för hur desinformatörer ute i världen kan tänkas  utnyttja uppgifter som svenska medier publicerar.

Med tanke på hur grundligt och källkritiskt journalistiskt arbete smulat sönder tidigare av “statsmakten” sanktionerade påståenden om ubåtskränkningar, inklusive den bildtska kommissionens slutsatser, framstår Sigvardssons påpekande  – att direktiv från statsmakten inte vore bra – som mer än rimligt.

Till saken hör dessutom att Peter Hultqvist själv är hårt uppknuten till makter, Pentagon, Nato och USA:s regeringsmaskineri, som praktiserat och praktiserar desinformation i stor skala.

Peter Hultqvist är en mycket aktiv propagandist för det militärindustriella komplexets intressen. För fredsrörelsen och för alla anti-militarister framstår säkert hans planer på en myndighet för psykologiskt försvar, som i framtiden skall dirigera medierna i vårt land, som uppenbart alarmerande.

Källor: Sveriges Radio, Ekot
och lördagsintervjun i Sveriges Radio 16/11

You May Also Like