María Armenia Yi Reina, en religiös ledare, uttryckte sin avvikande uppfattning när det gäller bibehållandet av dödsstraffet. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Uppdaterade lagar utnyttjas i den slentrianmässigt illvilliga propagandan mot Kuba

En översyn av Kubas lagar från 1987 utnyttjas av den antikubanska propagandan. Aftonbladet, Göteborgsposten, Eskilstuna-Kuriren med flera tidningar har exakt likalydande artiklar från TT där de påstår att det gäller skärpningar mot yttrandefrihet efter oroligheterna för snart ett år sedan.

Men arbetet med uppdateringen inleddes långt tidigare. AB med flera lyfter fram en av flera straffskärpningar. Den som gäller de värsta brotten relaterat till missbruk av konstitutionella rättigheter, deltagande i omstörtande verksamhet och attacker på informations- och kommunikationsteknologier. Skärpningar och specificeringar som knappast är förvånande med tanke på landets ständiga utsatthet för aggression, sabotage och undergrävande verksamhet.

Men paketet berör en lång rad frågor som diskriminering, korruption, könsbaserat våld med mera. Om detta sägs ingenting i AB, GP och EK.

/ZT

*****

Cubadebate 220515 (redigerat och nedkortat)

Diputados cubanos aprueban nueva Ley del Código Penal

Översättning: Zoltan Tiroler

Kubas Nationalförsamling har antagit en rad nya lagar som ersätter tidigare från 1987. Det sker efter en bred konsultation bland jurister, åklagare, advokater, specialister, rättsexperter och parlamentariker. Dessa konsultationer resulterade i 1 114 ändringsförslag av vilka 706 införts i det nya förslaget.

De viktigaste nyheterna:

  • Straffen skärps för de grövsta brotten mot de konstitutionella rättigheterna, aktivitet i undergrävande verksamhet och sabotage av IT och kommunikation
  • Straffen förknippade med ekonomisk eller administrativ korruption skärps
  • Nya bestämmelser om straff mot all slags diskriminering, våld inom familjen, könsbaserat våld, handlingar mot minderåriga och mot funktionshindrade
  • Straffen för spekulation och hamstring skärps, liksom ansvaret för offentliganställda
  • Maxstraffet är livstid eller 30 år. För exceptionellt allvarliga brott finns dödsstraffet kvar. Dödsstraffet var en av flera frågor som väckte diskussion. Det framhölls att “sedan mer än 20 år har straffet inte tillämpats och vi hoppas att det inte ska bli nödvändigt att använda det.”
  • Nya typer av straff införs för att i möjligaste mån undvika frihetsberövande. De innefattar husarrest och att utföra samhälleliga tjänster
  • Straffrättsåldern är kvar och gäller från 16 år fyllda. Men de mellan 16 och 18 omfattas av en rad undantag i hur de ska behandlas. Detta uppfyller kraven i Barnkonventionen. (I Kuba är också rösträttsåldern 16 år. I Belgien är straffrättsåldern 12 år, i Spanien 14. I vissa latinamerikanska länder så låg som 12 år. I USA finns tusentals minderåriga inspärrade. Kuba är undertecknare av Barnkonventionen. USA är det inte).

Målsättningar vad gäller utbildning, förebyggande åtgärder och hur straffet bör uppfyllas under fängelsetiden slås fast, liksom rekommendationer för social återanpassning. De straffade garanteras tillgång till advokater om de är missnöjda med behandlingen eller om de anser att deras rättigheter kränks under strafftiden. De grundläggande rättigheterna garanteras för de som frihetsberövats.

Det framhålls att lagförändringarna uppfyller kraven i FN:s regler för frihetsberövande, “Tokyo-reglerna” och de som kallas “Nelson Mandela-reglerna”.

Lagtexten ska granskas av en kommission och träder i kraft 90 dagar efter publicering i Gaceta Oficial de la Republica de Cuba.

Cubadebate 220515 (redigerat och nedkortat)

Diputados cubanos aprueban nueva Ley del Código Penal

Artikeln tidigare (17/5) publicerad även på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like