Antalet bin har tyvärr minskat kraftigt de senaste åren. Foto: Eskilstuna Kommun.

Fullt “surr” i Rothoffsparken i sommar

På den internationella bi-dagen flyttar bina in i bigården i Rothoffsparken i centrala Eskilstuna. Besökare kommer då att kunna följa naturens hjältar på nära håll i demokupan, men även “surra” med kunniga biodlare varje lördag. Internationella bi-dagen infaller nu på fredag (20 maj).

Antalet bin, framför allt antalet vildbin, har minskat kraftigt de senaste åren. Bin bidrar till att pollinera växter, däribland mycket av det vi idag äter och ser som självklart. Vad skulle en svensk sommar vara utan våra jordgubbar som ett exempel? Bina hjälper även till att sprida växterna vilket är jätteviktigt för vår biologiska mångfald. Nu på fredag den 20 maj infaller den internationella bi-dagen – då får bigården i Rothoffsparken nya hyresgäster.

Eskilstunaborna kan se hur bina arbetar

Bigården är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Eskilstuna Biodlareförening. Eskilstuna Kommun har köpt in en demonstrationsbikupa som gör det möjligt för besökare att titta på hur bina rör sig inne i kupan genom en skyddande plexiglasskiva. Eskilstuna Biodlareförening förser kupan med bin och tar hand om dessa.

Allmänheten får träffa biodlare varje lördag

Bina kommer att bo i parken under tre månader. På honungens dag  den 20 augusti flyttar de ut från parken och invintrar för det här året. Varje lördag klockan 14.00 under sommaren kan Eskilstunaborna träffa biodlare vid kupan för att ställa frågor eller titta på när bina sköts om.

Bigården invigs nu på fredag av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) tillsammans med Inger Kullberg som är ordförande för Eskilstuna Biodlareförening.

You May Also Like