Work United har varit ett projekt som syftat till att bidra med att få arbetslösa ut i jobb.

Eskilstuna Kommun avslutar samarbete med Eskilstuna United

Eskilstuna Kommun avslutar samarbetet med Eskilstuna United. Det med anledning av nya förutsättningar, säger man. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har sedan 2019 samarbetat med Eskilstuna United i projektet Work United. Ett projekt som syftar till att bidra med att få fler i jobb.

Under 2021 reformerades Arbetsförmedlingen. Det innebär att den tänkta målgruppen att matchas via Work United numera handhas av så kallades fristående aktörer.

Arbetsförmedlingens reformering innebär nya arbetssätt

– Vi är tacksamma för att Eskilstuna United engagerat sig i den otroligt viktiga frågan för hela vår kommun – att bidra till att fler kommer i jobb, säger förvaltningschef Magnus Gustafsson. Arbetsförmedlingens reformering innebär nya arbetssätt – både för Arbetsförmedlingen som för oss, säger han.

– Förvaltningen har sedan beskedet om reformeringen analyserat på vilka sätt detta påverkar oss och också våra samarbetspartner, fortsätter Magnus Gustafsson. Vår bedömning är att förutsättningarna förändrats så pass mycket att vårt samarbetsavtal med Eskilstuna United nu inte längre är relevant, och inte heller möjligt att förverkliga, menar han.

– Slutligen vill jag tacka Eskilstuna United för de år vi arbetat tillsammans, avslutar Magnus Gustafsson. United och förvaltningen fortsätter att ha en dialog om hur United kan vara med och bidra till att lösa Eskilstunas utmaning med arbetslöshet, säger Magnus Gustafsson, förvaltningschef på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna.

– Vi ser fram emot en vidare dialog tillsammans med kommunen om hur vi i Eskilstuna United kan fortsätta bidra till att fler Eskilstunabor får arbete och försörjning, säger Lina Bertilsson, ordförande i Eskilstuna United.

You May Also Like