Ukrainas ambassadör hoppas på Kuba

Utdrag ur text publicerad i nyhetsbrev från det USA-baserade Center for Democrazy in the Americas.

Kubas beslut att lägga ner sin röst i FN om Rysslands invasion i Ukraina ger Ukrainas ambassadör Oleksandr Kalinchuk i Havanna “försiktigt hopp” om att Kuba skulle kunna bidra till att hitta en lösning på konflikten, rapporterar Miami Herald.

27 februari twittrade Ukrainas vice utrikesminister Emine Dzheppar och uppmanade Kuba att be Ryssland avsluta sin invasion av Ukraina.

Inför mötet i FN:s Generalförsamling upprepade Kubas representant att debatten inte återspeglade USA:s “aggressiva aktioner som föregick eskaleringen av denna konflikt” och sa att de är omöjligt att förstå situationen om man inte tar hänsyn till de handlingar som har skärpt krisen. När omröstningen om FN-resolutionen genomfördes avstod Kuba tillsammans med bland andra Nicaragua, Kina, Sydafrika, Iran och Indien.

Efter att spänningarna mellan USA och Ryssland börjat öka om NATO:s expansion och efter Rysslands invasion har Kuba balanserat sina förbindelser med både Ryssland och EU. Medan Kuba försvarat Rysslands rätt till självförsvar har det inte givit något stöd till Rysslands angrepp. Kuba har påfallande undvikit att kritisera NATO-medlemmar bortsett från USA.

Minskningen av antalet ryska turister, den största gruppen sedan Covid-pandemin och de utökade sanktionerna mot Ryssland, kommer förmodligen att ha ett negativt inflytande på Kubas turistindustri. Nedgången i rysk turism kan förvärra Kubas nuvarande ekonomiska svårigheter som försvårades av Covid-19 pandemin och de skärpta sanktionerna från USA.

Enligt USA:s säkerhetsråd är sanktionerna mot Ryssland också utformade så att de ska slå mot “Rysslands allierade”. Här nämns särskilt Kuba, Venezuela och Nicaragua. Också länder som har ekonomiska band till Ryssland ska sanktioneras. (men då menar USA förmodligen inte länder som Tyskland, Frankrike, Italien och många andra)

Cuba Central Team 220304.

Kubas UD, 2 mars:

Kubas position är fast och konsekvent. Vi försvarar internationell rätt och vi stöder FN-stadgan. Vi försvarar fred i alla lägen och vi vänder oss utan att tveka mot användning, eller hot om användning, av våld mot någon stat. Denna vår inställning borde inte förvåna någon.

Inget av det som sas i Generalförsamlingen eller den resolution som antogs kan dölja det faktum att USA under flera årtionden kontinuerligt och successivt expanderat sin militära dominans och överhöghet över Europa riktat mot Ryssland.

Observatörer från olika länder i världen och i själva USA har under åratal varnat för oansvarighet och faran av att försöka stänga in och militärt hota Ryssland. Det är inget som Kuba har hittat på och ingen bör vara förvånad över att vi påminner om detta idag.

Det som Kuba inte kan göra och inte tänker göra är att ignorera eller sluta att med ärlighet och öppenhet peka på de extremt komplexa förhållanden som lett till den situation som vi idag står inför och som hade kunnat undvikas.

Vår plikt som medlemsstat i FN är att visa på fakta, även om det förolämpar vissa. Ofullständiga sanningar om så känsliga ämnen kommer aldrig att garantera freden.

Kubas UD 220302.

Översättning: Zoltan Tiroler.

Texterna tidigare publicerade på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like