Ecuador tackar Kuba för stödet efter jordbävningen

Och chilenarna gillar läkarna

Ecuadors parlament har skickat ett tackbrev till de kubanska medicinska brigaderna för deras stöd efter jordbävningen som drabbade landet 16 april.

Kubas ambassadör i Ecuador, Rafael Daussa, läste upp brevet till medlemmar i ”Henry Reeve-brigaden”, som är specialister på hjälp efter naturkatastrofer och allvarliga epidemier. Medlemmar av brigaden arbetar i de värst drabbade områdena i Ecuador och har hittills behandlat över 6 000 patienter och utfört fler än 400 operationer. Tre kubanska läkare, som hörde till dem som arbetade i Ecuador redan innan jordbävningen, omkom vid denna.

I en annan notis läser vi att den chilenske parlamentsledamoten Alejandro Navarro försäkrar att ”de kubanska läkarna finns i hela världen, och det finns många i Chile. De är annorlunda, de är inriktade på patienten. Enligt patienterna är de bästa läkarna de kubanska, för att de har inte utbildat sig för att tjäna pengar, utan för att bota, för att vårda. Det är den stora skillnaden mot chilenska läkare.”

Uppfattningen hos den chilenske politikern ingår i en debatt med Medicinhögskolan i Chile där denna ifrågasätter de kubanska läkarna. Men samtidigt visar en opinionsundersökning bland patienterna att de föredrar de kubanska läkarna när det gäller att få vård.

Cuba Solidarity Campaign (UK) 160525, Cartas desde Cuba 160530

You May Also Like