Tio (10) nesliga nederlag för ett isolerat USA!

Sällan blir USA så isolerat som i de årliga omröstningarna i FN om blockaden mot Kuba. Det lilla ö-riket får ett överväldigande stöd. Ett 30-tal länder utmanar USA och går upp i talarstolen för att försvara Kubas rätt. I år blev det inte bara ett, utan tio, nederlag för USA. Applåderna dånar när USA:s nederlag är ett faktum. Vad rapporterar våra media om detta?

Så var det dags för den årliga omröstningen i FN:s Generalförsamling om USA:s blockad mot Kuba. Det var 27:e gången, och Kuba har fått ökande stöd. I år gick USA, i konsekvens med sin alltmer fientliga politik mot alla som vågar säga emot Imperiet, till motattack. Man krävde ett tillägg till resolutionen som fördömde Kubas påstådda brott mot mänskliga rättigheter. Så småningom ändrade man sig och delade upp tillägget i åtta tillägg. Det för att ta bort fokus från blockaden, skapa förvirring och osäkerhet.

Som kommentar till USA:s tillägg sade Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez bland annat att USA:s regering inte har den minsta moraliska rätt eller auktoritet för att kritisera Kuba eller någon annan när det gäller mänskliga rättigheter. Vi fördömer manipulerandet och hyckleriet. USA är skyldigt till brott mot mänskligheten, användning av kärnvapen mot civilbefolkning, utvecklar massförstörelsevapen, initierar en ny upprustningsspiral, satsar på nya, avancerade kärn- och konventionella vapen och militariserar yttre rymden.

Detta land har tillsatt militärdiktaturer och har organiserat blodiga statskupper. Genom sina krig har det orsakat miljontals döda och flyktingvågor. USA genomför utomrättsliga avrättningar, kidnappningar och tortyr. Man håller fångar på obestämd tid i Guantanamo och kränker olagligt vårt territorium.

USA står bakom brott mot mänskliga rättigheter mot sina egna medborgare, särskilt afroamerikaner, latinos, minoriteter, flyktingar och invandrare. Trots landets rikedom lever 40 miljoner av dess medborgare i fattigdom, mer än en halv miljon sover på gatan och 12% av befolkningen saknar tillgång till hälsovård. Majoriteten har inte tillgång till bra utbildning. Det är en regering av miljonärer som slår vilt mot de fattiga.

Ett drygt 30-tal länder gick upp i talarstolen och försvarade Kuba och fördömde blockaden. Det trots att Trumpadministrationen bedriver utpressning och öppet hotar alla som stöder, eller har förbindelser med, Kuba med ekonomiska straffåtgärder.

EU förklarade, via Österrike som representant, att blockaden också drabbar EU och att den strider mot internationella normer vad gäller handel. Kanada hävdade att USA:s tilläggsförslag inte hade med resolutionsförslaget om blockaden att göra.

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley gissade utgången och deklarerade att “vi har inget problem med att vara ensamma”. Maktfullkomligt slog hon fast: “FN har ingen auktoritet att häva embargot mot Kuba”. Dagen innan omröstningen hade Haley på Twitter uttalat hot mot FN för att det skulle ändra sin ståndpunkt om blockaden: “Varje år lägger Kuba fram en resolution i vilken man skyller på USA för fattigdomen, förtrycket och bristen på frihet. Imorgon behöver vi besluta kring detta och länderna måste välja mellan USA och Kuba. Vem röstar med oss?”, avslutade hon hotfullt.

1:a nederlaget för USA

Första omröstningen gällde ifall det behövdes enkel majoritet eller 2/3 för USA:s åtta tilläggsförslag. Generalförsamlingen beslutade att det krävdes 2/3. (126 röstade för detta, 9 stödde USA som krävde att det skulle räcka med enkel majoritet och 52 avstod). Det var dagens 1:a nederlag för USA.

2:a till 9:e nederlaget för USA

Därefter följde omröstningar om USA:s åtta tillägg, ett efter ett. De röstades alla ner. USA hade i samtliga fall stöd av Israel och Ukraina. I ett fall av Marshallöarna. Mellan 65 och 67 länder avstod från att rösta. Mellan 113 och 115 röstade mot USA. Alltså en bekväm seger för Kuba. EU, inklusive Sverige, avstod. Norge visade mer kurage, och röstade mot USA.

10:e förkrossande nederlaget för USA

Så följde omröstningen om själva resolutionen mot blockaden. Det var med spänning denna röstning följdes, med tanke på att flera högerregeringar, trogna USA-bundsförvanter, kommit till sedan förra året. Men resultatet var entydigt och förkrossande:

189 länder röstade för resolutionen och mot blockaden.

2 röstade mot resolutionen och för blockaden (USA och Israel)

0 länder avstod. (Moldavien och Ukraina hade lämnat lokalen för att slippa rösta).

Den fullsatta plenisalen brast ut i applåder och delegationer köade för att gratulera kubanerna. Tyvärr visade inte direktsändningen ansiktet på Nikki Haley och hennes anhängare.

Konstateras kan att inte ens de mest högerinriktade och USA-trogna regeringarna röstade för USA. Kanada, EU, liksom kuppmakarna i Brasilien, Paraguay, Honduras och högerregimerna i Argentina och Chile röstade mot Imperiet. Men denna stora majoritet blir bara symbolisk och USA och Israel fortsätter med sina kriminella handlingar.

Kubas seger är en frisk fläkt inför fascismens framgångar i regionen. Kuba kämpar vidare, trots en blockad vars skadeverkningar nu sammanlagt ligger runt 1 000 miljarder dollar (!!) och kostar kubanska barns liv.

Stort stöd för Kuba, svidande nederlag för USA

Det var alltså många länder som inför omröstningen talade för Kuba. Det mest passionerade talet var nog det som hölls av Bolivias FN-ambassadör Sacha Llorenti. Han karaktäriserade blockaden som “illegal, orättvis och omoralisk”.

Idag vill man ge ett knytnävsslag mot denna lilla solidariska ö, denna enorma värdiga ö. Det är upp till var och en av oss att känna detta slag och kräva att det upphör. Denna olagliga, orättvisa och omoraliska blockad som USA har mot Kuba.

Llorenti sade vidare att det var “cyniskt” av USA att försöka förvränga meningen med resolutionen genom att hänvisa till mänskliga rättigheter. I något som Kuba är ett exempel för hela mänskligheten. Llorenti fortsatte med att ta upp hjälpen som detta karibiska land ger i regionen vad gäller utbildning och kamp mot analfabetism, för hälsa och Operation Mirakel (som genomför miljontals ögonoperationer och räddar synen på fattiga). Han uppmanade det internationella samfundet att ännu en gång fördöma “denna orättvisa” och kräva ett slut på blockaden.Och riktade följande maning till generalförsamlingen:

Vi bör kämpa för att försvara ett multilateralt system, kämpa för att försvara FN, kämpa för att försvara principerna och syftena som förenar oss!

Zoltan Tiroler och Resumen Latinoamericano 181101

Artikeln har även publicerats (1/11) på hemsidan svensk-kubanska-se

You May Also Like