All politik måste nu i grunden handla om livsvillkoren för kommande generationer, understryker insändareskribenten.

Insändare: Om det nödvändiga vägvalet

Hur många fruktansvärda larmrapporter skall det behövas innan något verkningsfullt händer på miljö- och klimatfronten?!

För några dagar sedan offentliggjorde Världsnaturfonden sin rapport om att antalet vilda ryggradsdjur minskat med 60 procent!

Sedan 1970!

I Sydamerika har minskningen varit 89 procent!!

Och denna katastrofala utveckling är människors verk! Och resultatet av ett profitstyrt samhällssystem och en ideologi vars kärna inte annat är en gränslös girighet.

Våra barnbarns och kommande generationers möjlighet till anständiga livsvillkor väger noll i de välbeställda beslutsfattarnas vågskål!

Bakom en mur av falska fraser om att bryta fossilberoendet sjunger etablissemanget tillväxtens lov. Men den enda tillväxt som i framtiden kan komma i fråga är tillväxten av kunskap och teknologi. Resursförbrukningen måste radikalt minskas! Skövlingen måste stoppas! NU!

I Sverige ligger i dag förbrukningsnivån, vad gäller jordens resurser, på motsvarande fyra jordklot. Alltså måste förbrukningen skäras ner med 75 procent. Detta innebär att en radikal jämlikhetspolitik inte bara är önskvärd. Den är helt nödvändig för planetens överlevnad.

I vårt land, liksom i alla andra länder måste överklassens enorma lyxkonsumtion, den resursslukande och ödeläggande vapenindustrin, den parasitära och destruktiva reklambranschen etc. etc. förpassas till historiens sophög.

Och vi måste alla vända konsumtionsideologin ryggen!

Väldigt många delar min mening, det vet jag. Nu måste vi sluta oss samman och kämpa. Klockan är fem i tolv. Och det handlar om vår plikt gentemot kommande generationer.

Eskilstunabo som tröttnat på det cyniska hyckleriet, den ofattbara girigheten och likgiltigheten gentemot kommande generationer –  och gentemot allt levande på vår jord

You May Also Like