– 2024 kommer att vara ett utmanande år. Vi måste anpassa vår organisation till de givna budgetförutsättningarna, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun… (Foto: S:t Eskils Gymnasium)

26 tjänster ska bort inom Eskilstunas gymnasieskola

De senaste veckorna har förhandlingar med fackliga parter genomförts, och en ny organisation för den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna Kommun är nu beslutad. Organisationsförändringen genomförs för att anpassa organisationen till den budget som är beslutad för 2024, säger man. Nu står det klart att 26 tjänster inom gymnasieskolan är ”övertaliga”. 

– Som jag sagt tidigare kommer 2024 vara ett utmanande år även för Eskilstuna Kommun. För gymnasieskolans del innebär det 26 övertaliga tjänster. Vi måste anpassa vår organisation till de givna budgetförutsättningarna, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Lina Axelsson Kihlblom

Matchning av övertaliga tjänster

Målsättningen är att så få medarbetare som möjligt ska behöva lämna en tjänst vid Eskilstuna Kommun. Matchning av eventuellt övertaliga tjänster sker mot lediga tjänster inom Eskilstuna Kommun under de kommande veckorna. Via omställningsfonden finns stöd till medarbetare som önskar göra annat än nuvarande tjänst. En pensionsnära lösning för medarbetare inom ett visst åldersspann har också tagits fram, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Läget för de kommunala gymnasieskolorna

Gymnasienämnden har effektiviseringskrav på cirka 3 miljoner kronor och måste anpassa verksamheten till budgeten inför 2024, säger man. Den kommunala gymnasieskolan har färre elever än tidigare, vilket leder till minskade intäkter. Gymnasieskolorna har inte heller kunnat ställa om organisationen för att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Det har lett till att personalkostnader överstigit budgeten.

– Gymnasiet behöver förändra organisationen efter de nya förutsättningarna. Vi vet ännu inte exakta antalet medarbetare som kommer att behöva lämna sin anställning, säger Fredrik Karlsson, skolchef för gymnasieskolans nationella program på Eskilstuna Kommun.

De yrkeskategorier som berörs av övertalighet inom gymnasieskolan är administratör, bibliotekarie, elevassistent, handledare och instruktörer, lärarassistent, skolsköterska, språkhandledare, yrkeslärare inom restaurang, lärare i tyska, engelska, juridik, svenska, svenska A, historia, fysik och matematik.

Sadla om

Eskilstuna Kommun har avtal med Omställningsfonden som är tillgänglig med karriärs- och studievägledning för medarbetare som känner att de vill ta tillfället i akt att göra något annat.

Vad händer nu?

  • Varsel för de förhandlade tjänsterna för gymnasieskolan i Eskilstuna Kommun – 26 tjänster kommer att läggas till Arbetsförmedlingen.
  • Rektorerna på respektive gymnasieskola ser över och bemannar sin verksamhet utifrån den nya förhandlade organisationen​.
  • Kompetensinventeringar och omplaceringsutredningar sker nu under april/maj.
  • En pensionsnära lösning kommer att erbjudas för medarbetare inom ett visst åldersspann, i de yrkeskategorier där övertalighet finns.
  • LAS-förhandlingar för de medarbetar som slutligen blir övertaliga.

Läs också:

Eskilstuna: Ännu ett storvarsel inom förskolan – Över 100 tjänster ska bort

You May Also Like