Foto: Steve Riot / Pixabay.

V i Eskilstuna stödjer lärare och skolledare

Sveriges Radio Sörmland rapporterar den 1 juni 2020 att Eskilstunas rektorer protesterar mot införandet av fler skoldagar. Även de båda lärarfacken är kritiska till denna “satsning” från Eskilstuna kommun. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet, både i grundskole- och gymnasienämnden.

2018 utökades antalet skoldagar från 178 till 180. Någon utvärdering över vilka konsekvenserna blev har dock uteblivit. Att då ytterligare utöka skoldagarna istället för att faktiskt se om det gav något resultat är oansvarigt.

Vänsterpartiet har pratat med både lärare och fackligt aktiva i de båda fackförbunden som organiserar lärare och den bild som framträder är att det finns för lite tid för att både planera lektioner och i efterhand utvärdera vad som var bra och vilka förbättringar som kan göras för att lektionerna ska bli ännu bättre.

Att i det läget ta ifrån lärarna mer av den tiden de har för att göra lektionerna så kvalitativa som möjligt är för oss ett ogenomtänkt beslut. Det blir lite som en förälder som sitter med telefonen hela tiden när barnen leker och säger “men jag är ju jättemycket med dem”. Det är vad man gör med tiden som finns som spelar roll. Lärare ges inte möjlighet att planera och utvärdera sina lektioner utan fokus blir istället på att läraren ska spendera mer och mer tid i klassrummet utan att det egentligen leder till kvalitativ undervisningstid. Det är att felprioritera.

Vänsterpartiet ansluter därför till de rektorer som nu protesterar. Vi ställer oss bakom lärarfacken som hela tiden varit emot utökningen av skoldagarna. Riv upp beslutet. Det skolan behöver är mer resurser. Det lärarna behöver är fler kollegor och mer tid för att när de är i klassrummen och undervisar våra barn och ungdomar så är det med bästa möjliga förutsättningar.

Ida Myrbäck (V)

Ledamot i grundskolenämnden

Johan Sandberg (V)

Ledamot i gymnasienämnden

You May Also Like