Resolution i FN om gemensamt bemötande av terrorism

I FN:s Säkerhetsråd uppmanade Kubas delegat till ett gemensamt och samordnat svar på terrorism, inte ensidiga aktioner och dubbelmoral.

I debatten mellan de 15 staterna i Säkerhetsrådet noterade Kubas FN-delegat, Anayansi Rodriguez, att Havanna stöder en överenskommelse mot detta gissel och uppmanar till en global konferens för att arbeta fram åtgärder mot det.

“Vi avvisar och fördömer dubbelmoral och selektivt urval. Kampen mot terrorism får inte bli en ursäkt för intervention, inblandning i interna affärer, aggression eller brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter”. Den kubanska diplomaten krävde också ett slut på finansiering, beväpning och utbildning av extremistgrupper som sprider våld och förstörelse i världen.

Rodriguez upprepade Kubas engagemang i kampen mot terrorism och påminde om att det kubanska folket varit offer för terrorism, organiserat, finansierat och utfört från utländskt territorium. Med resultatet av närmare 3 500 döda och fler än 2 000 invalidiserade.

Hon betonade att Kuba aldrig har tillåtit att dess territorium används för att genomföra, planera, stödja, dölja eller finansiera sådana aktioner mot något annat land.

Det är vitalt att skapa bindande internationella verktyg inom FN-systemet som kan reglera och försäkra att IT används i överensstämmelse med internationell lag och FN-stadgan.

Resolution 2341 antogs enhälligt vid debatten. Den syftar till att stärka mekanismer för att förhindra och reducera verkningarna av terroristattacker på civil infrastruktur.

Deltagare vid debatten uttryckte oro över attacker från IS, Boko Haram, Al Shabab och Al Nusrafronten på sjukhus, skolor, transportmedel och grundläggande service som energi och vatten.

You May Also Like