Recension av Anders Carlssons nya bok om ryska revolutionen

Ingemar E.L. Göransson om den nyutkomna boken RESA IN I DET OKÄNDA av Anders Carlsson.

Hur recenserar man med rättvisa en tegelsten på 700 sidor om Oktoberrevolution i Ryssland 1917? Det beror precis vad man syftar med recensionen. Att bedöma den litterärt eller hur ur ett vetenskapligt, sanningssökande perspektiv. Eller ur perspektivet att kanske tipsa andra att läsa boken i fråga utifrån ett kritiskt sinne.

Jag väljer det senare och gör det av det enkla skälet att historia alltid utgår ifrån skribentens värderingar och tolkningar av historiska skeden.

När det gäller den ryska revolutionen är det säkerligen så att vi kan oavsett politisk uppfattning i övrigt enas om att det var en av förra århundradets viktigaste händelser. Den förändrade världshistoriens gång.

Hur ska man tolka historien då? Hur återberättar man den utan att de egna värderingarna, politiska uppfattning eller ställningstagande påverkar historien? Det går inte vill jag påstå för det finns ingen objektiv historieskrivning.

Att sätta sig in i Carlssons historieskildring är spännande. Det är den mest minutiösa, faktaspäckande och citatfyllda i ämnet jag känner till på svenska. Carlsson lutar sig i mycket på amerikansk akademisk forskning i ämnet. Forskning i källor som släppts under senare år. Själva litteraturhänvisningarna är i sig en mindre novell.

Det är ett gediget arbete. Det är noggrant och välformulerat. Det är ingen lättläst bok, men den har tjänat pedagogiskt på att den är byggd som ett antal essärer kring olika perspektiv på ämnet. Detta gör att man kan som läsare fördjupa sig i ett visst ämne då kronologin får mindre betydelse. Detta än mer då Carlsson skapat denna tegelsten som annars skulle kunna skrämma den mest ambitiöse läsare.

Anders Carlsson har klarat att inte skriva en historieskrivning som utgår ifrån e n uppfattning. Det är inte vad man kunde kanske befarat då författaren är kommunistpartiets förre ordförande en ensidig beskrivning av det historiska skedet. Även den som enbart har ett historiskt intresse av att förstå den ryska revolutionen har mycket att hämta i boken. Det finns säkerligen enskilda händelser och skeenden som läsaren och författaren kan tolka eller utvärdera på var och ens vis. Men det är en styrka i Anders Carlssons verk. Noggrant och närmast pedantisk har han gått till väga. Läsaren behöver inte dela författarens tolkning, men om man är intresserad av 1900-talshistorien och vill förstå bättre hur den ryska revolutionen påverkade samtiden och hela århundradet bör ta del av Anders Carlssons RESA IN I DET OKÄNDA. Eklektisk, i en positiv bemärkelse utan att för den skull vara slätstruken. Ett högst läsvärt verk.

Ingemar E L Göransson

You May Also Like