Zoltan Tiroler: Råder det religionsförtryck i Kuba?

Medier och ”experter” hävdar att det inte råder religionsfrihet i Kuba. Men, visste du att:

 • Katolska kyrkan har fler än 600 fungerande kyrkor på ön.
 • Det finns 54 protestantiska kyrkor
 • Det finns fler än 900 kyrkor, tempel och samlingslokaler för olika evangeliska församlingar.
 • Det finns rysk-ortodoxa kyrkor, grekisk-ortodoxa kyrkor, fem synagogor och en islamisk församling som samlar såväl shiiter som sunniter.
 • Blandningen av slavarnas och katolska kyrkans religion har resulterat i ”Santeria”, som är utbredd och accepterad.
 • Katolska kyrkan samarbetar med kubanska staten i drivandet av flera ålderdomshem.
 • Det finns idag fler katolska församlingar än innan revolutionen.
 • Att de påstådda problemen kring religion inte har något med frihet till religionsutövning att gör.
 • Problemen är förknippade med att ledningen i katolska kyrkan historiskt sett var nära lierat med diktaturen och ställde sig mot arbetarnas och kvinnornas rättigheter. De vill driva privata skolor och medier, båda förbjudna enligt Kubas grundlag.
 • Kubas grundlag är en av de få i världen som inte bara garanterar religionsfrihet och fri religionsutövning, utan också rätten att vara ateist.
 • Påståendena om religionsförtryck handlar, som så ofta, om anti-kubansk propaganda.

Zoltan Tiroler

You May Also Like