Lisa Pelling och Gunnar Lassinantti lyssnar på Thomas Gustafsson stödd på sin bok och av Andrés Rivarola. Foto: Janne strömdahl.

Anti-Kuba-propagandister avklädda

Insändarskribenten Janne Strömdahl är medlem i Svensk-Kubanska Föreningens Stockholms-avdelning

ABF Stockholm, Arena Idé och Nordiska Latinamerikainstitutet bjöd in till en diskussion om olika syn på Kuba den 15 oktober. Kruxet var att endast Kubaförnekare, d.v.s. de som bara söker negativa fakta och påståenden om Kuba och som inte erkänner revolutionens mål och landvinningar, var inbjudna till panelen. Om Lars Palmgren dykt upp så hade det inte gjort saken bättre.

Publikfråga: Varför bjöd ni inte in Svensk-Kubanska om ni vill ha olika syn?

Andrés Rivarola, moderator: Tänkte inte på det. Men du får gärna ställa frågor på slutet.

Gunnar Lassinantti, programansvarig ABF: Vi har eftersträvat en bredd.

Thomas Gustafsson, Kubakännare, skryter om sin bakgrund som författare och journalist på vetenskaplig grund, röstar blankt. Beskriver Coronahanteringen utan att nämna den överlägsna primärvården. “Bara stenhård lockout.”

“Dom tar betalt för sina sjukvårdsinsatser i andra länder.”

Faktafel, dom tar betalt av rika länder men inte av fattiga.

“Fidel var fruktansvärt karismatisk.”

Men inte ett ord om hans politiska gärning.

“Lillebror Raúl styr landet med hjälp av en militärjunta som han utsett. Militären styr landets ekonomi.”

Ett eko av Miami-högerns och Trump-administrationens grundlösa propaganda.

“Man gjorde en ny konstitution för nåt halvår sedan.”

Som om Raúl gjort den och utan att berätta om den imponerande demokratiska förankringsprocessen med remiss till alla kubaner och sedan en folkomröstning som godkände den nya konstitutionen med 91 – 9.

Avslutar med spekulationer om vem i familjen Castro som ska ta över makten tillsammans med militärerna när Raúl avgår – om två år!!!

Lisa Pelling, utredningschef Arena idé, började med en personlig bakgrund:

“Räknar sig till vänstern. Har sina rötter på Kuba eftersom föräldrarna träffades där på ungdomsbesök. Förstår fascinationen för Kuba men den är krympande. Har precis som Thomas mest kontakt med den kubanska oppositionen (dissidenterna)på Kuba och i Europa. Det finns en romantisk uppfattning om Kuba som ett välfärdsland, men butikshyllorna är tomma och kubanerna är både fattiga och förtryckta. Som S-ungdomspolitiker med kontakter med socialistpartier över hela Latinamerika var man tvungen att förhålla sig till Kuba på den tiden.”

Arena idé är ägt av fackföreningarna men fristående från dem och partiet.

“Vi valde att ge ut Eriks rapport för att den så bra beskriver förhållandena på Kuba och den internationella sjukan att försöka komma överens och skriva avtal. Vi vill se förändringar på Kuba (liberal demokrati och kapitalism) och kubanerna lurar oss att nåt är på gång, men allt förblir som 1959.”

Lisa säger att hon har skrivit en DN-debattartikel tillsammans med Erik Jennische, utifrån rapporten.

Lisa avslutar med att jämföra sin relation till Kuba med de unga socialister som åkte ner till kibbutzerna i Israel och drömde om en socialistisk välfärd och sedan blev besvikna.

“Kuba är inte heller en modell att se upp till idag.”

Lite absurd jämförelse eftersom det är Israel som år efter år stödjer USA:s grymma Kubablockad i FN:s generalförsamling. Vilket beror på att Kuba alltid har stött palestiniernas demokratiska krav, och kamp mot Israels ockupation och apartheidpolitik.

Erik Jennische, Latinamerikaansvarig på Civil Rights Defenders och tidigare Silc (en utrikespolitiskt aktiv grupp, understödd med skattemedel och knuten till partiet Liberalerna). Han börjar med att anknyta till Lisas Israel-jämförelse. Har aldrig anklagats för Kubastöd. Men som Latinamerikaintresserad kommer man inte undan. Kuba står där som elefanten i rummet. Intervjuade dissidenter för länge sedan och det sitter kvar.

Har intresserat sig för relationen EU – Kuba.

“Konstitutionen skrevs om med många nya ord men samma innehåll.”

Faktafel! Bl.a. stora ändringar i valsystemet.

“Alla val kontrolleras av kommunistpartiet.”

Bluff.

“Man får inte bedriva valkampanj. Och man har bara en kandidat att rösta på.”

Fel, och alla kandidater är noga presenterade på väggen utanför vallokalen. Där står det också om de är medlemmar i kommunistpartiet och andra organisationer.

Erik anser att den nya konstitutionen strider mot avtalet med EU eftersom den inte är (borgerligt) demokratisk. Han kritiserar de partier, S-M-MP-V, som godkänt avtalet för Sveriges del. Vi (Sverige) har därför, menar Jennische, förlorat vår trovärdighet när det gäller demokrati och MR.

“Om man tror på att den här regeringen i Kuba som har suttit i 62 år kommer att ändra sig så har man fel. Den kommer aldrig att ändra sig.”

Så att liberalen blir nöjd.

Andrés: “Tack, nu fick vi verkligen olika infallsvinklar på det här med Kuba.”

Tar upp en fråga om Kubas roll geopolitiskt. Hur förhåller man sig idag till anti-imperialismen? Kinas roll?

Thomas: ”Kina vill ha kontroll över Kuba som ligger som en stor krokodil över infarten till den nya kanalen. Kina bygger upp det kubanska järnvägsnätet och är inne i Mariel. Men Kuba vill behålla kontrollen och jobben och sätter gränser för det kinesiska inflytandet.”

Lisa har tänkt till och tror att “USA ville undvika regimförändring på Kuba för då kunde kineserna ta över”!

Erik vill inte diskutera geopolitik. “Den kubanska regeringen vill bara sitta kvar och kontrollera allting i samhället. Den ekonomiska krisen orsakades av Venezuelas genomklappning då de inte kunde betala sjukvårdsinsatserna. Kubas inkomster från sjukvård i världen sinar och turismen kommer inte att återhämta sig.”

Önsketänkande?

Eftersom den kubanska regeringen inte har några pengar borde dom släppa loss småföretagandet inom jordbruk, transporter osv.

Det har gjorts!

Efter 1.10 släpps publiken in, ca 25 personer i gles sittning.

Birgitta tar upp blockaden som ingen nämnt och som är Kubas stora problem när det gäller ekonomin. Den drabbar handeln av mat, mediciner, ja allt. Den gör det nästan omöjligt att skicka bidrag. Banker drabbas av jätteböter. Man kan inte klandra regimen när man är utsatt för en blockad som drabbar all handel.

Höger-Kuban får ordet, bott i Sverige 12 år. Hyllar Erik “som pratar sanning”.

Fortsätter: “Det pratas om USA:s blockad, men den enda blockad som finns på Kuba är regeringens blockad. Du kan gå till affären och köpa en massa produkter från USA.”

Thomas erkände att det fanns “ett visst embargo.” Men Kuba var före revolutionen ett effektivt jordbruksland. Nu är jordbruken statliga och, enligt Thomas Gustafsson, så ineffektiva att svenska agronomer står och gråter.

Men det krävs enorma investeringar för att få jordbruken på fötter. Kuba måste få fram jordbrukare som kan odla mat.

Sanningen är att över 80 procent av den uppodlade jordbruksmarken är privatägd, enskilt eller kooperativt. Småbrukarorganisationen ANAP är en av Kubas största och starkaste folkrörelser med nära band till Via Campesina. Nya jordbrukare, särskilt kvinnor stimuleras och får disponera odlingsbar mark. Organiska stadsodlingar står för nästan hela behovet.

Lisa tycker blockaden är ineffektiv och den kan inte förklara det ekonomiska läget. En diktatur som Kuba ska utsättas för sanktioner men de ska vara effektiva och riktas mot dom styrande.

Erik hade ingen åsikt om sanktionerna men tog upp de stora löneskillnaderna mellan Sverige och Kuba.

Janne, det vill säga jag, redovisade att trots all svartmålning så är Kuba det mest hållbara landet i världen enligt flera undersökningar.

Om man kombinerar UNDP:s Human Development Index med det ekologiska eller materiella fotavtrycket kommer Kuba på första plats. Kuba är det enda högutvecklade land som klarar sig på ett jordklot.

Och om man jämför lönerna i Sverige och Kuba är det helt olika förutsättningar. Kubanerna har en grundtrygghet genom den gemensamma finansieringen som de svenska socialdemokraterna aldrig lyckades uppnå. Alla kubaner har fri sjukvård och tandvård, fri utbildning, nästan gratis bostad, nästan gratis resor och en starkt subventionerad matkasse.

Kristina tar upp panelens ensidiga sammansättning igen. Låt Kuba utvecklas på egna villkor! Du Erik med din energi kan väl ta dig an till exempel Pakistan istället.

Erik: “Kubanerna får lite ris och bönor på ransoneringskort och många andra länder i Latinamerika har både gratis och bättre vård.”

Häpnadsväckande grovt faktafel!

“Pengarna räcker inte till en solpanel till exempel.”

Lisa: “Absurt att jämföra en socialdemokratisk välfärdsstat med diktaturen på Kuba. Att leva på nåder med lite ris och bönor är en helt annan sak. Man kan inte välja sitt liv. Du äger inte din lägenhet, din kolonilott. Man är utlämnad till den totala otryggheten.”

Alla lägenheter på Kuba ägs av dem som bor där och de står för underhållet. Enligt Sustainable Development Index är Kuba nr 1 och Sverige nr 144.

Thomas avslutade med att konstatera att det finns stora skillnader i uppfattning. Kubas stora problem är befolkningssammansättningen. Många män lämnar landet, visste han att meddela

Det finns ett stort behov av seminarier över hela landet som seriöst informerar om Kubas konstitution och demokrati, jordbruk, bostadsförsörjning, hälsovård, ekonomi och roll i världen.

Jan Strömdahl

2020-10-17

Medlem i Svensk-Kubanska Föreningens Stockholmsavdelning

You May Also Like