Medierna är tysta om Sveriges ansvar för konflikten i Jemen

Häromdagen hade Dagens Arena en artikel av Hjalmar Nobel, där han skriver:

Mediernas är tysta om Sveriges ansvar för konflikten i Jemen. De politiska partierna kan nu gå till val utan att behöva förklara sig för de 80 procent av befolkningen som ställer sig emot vapenexporten till diktaturer.”

Det finns många internationella rapporter och även medieuppgifter om det oerhörda lidande som Jemens civilbefolkning utsätt för genom Saudiarabiens bombkrig i grannlandet Jemen. Men i Sverige tiger de stora medierna.

Hjalmar Nobel konstaterar att svenska mediers intresse för den “bortglömda konflikten” har varit svalt:

“Det är svårt att förstå varför, särskilt i relation till det omfattande lidande kriget orsakar för Jemens befolkning. Saudiarabien och dess allierade, däribland Förenade Arabemiraten (FAE), bombar rebellkontrollerat jordbruk och vattenförsörjning, samtidigt som de blockerar införsel av hjälp via landets viktigaste hamn.

Bombningarna och blockaden har orsakat hundratusentals sjukdomsfall i kolera och hungersnöd bland civilbefolkningen. Förutom det omfattande mänskliga lidandet, finns det ur publicistisk synvinkel ett annat skäl att uppmärksamma konflikten: Sveriges export av krigsmateriel till den saudiledda koalitionens medlemsstater. I exporten ingår avancerade radarsystem, som sannolikt används i Jemen.”

Det är mycket bra att Dagens Arena ger utrymme för denna insiktsfulla artikel. Risken är dock stor att media och politiker i samförstånd vänder dövörat till. Det räcker tydligen inte med kunskap för att ifrågasätta den svenska krigsindustrin, det krävs också mod. Och detta är det få media och få politiker som besitter i dagens Sverige.

Två nättidningar, eFOLKET och Feministiskt Perspektiv har dock under det senaste året haft en rad artiklar om den svåra situationen för civilbefolkning i Jemen på grund av Saudiarabiens bombningar.

I artikeln, Bomber från Sardinien dödar barn i Jemen, berättade vi om att bomber som tillverkas på den italienska ön Sardinien exporteras till Saudiarabien och sedan fälls i Jemen, där barn sedan dödas av dessa bomber. Parlamentsledamöter från oppositionen i Italien vill stoppa bombleveranserna till Saudiarabien, men den italienska regeringen förnekar faktum, det vill säga att exporten av bomber bryter såväl mot italienska som mot internationella lagar. I EU blockerar de vapenexporterande länderna, främst Frankrike och Storbritannien de beslut om att stoppa vapenexporten till Saudiarabien, som EU-parlamentet har beslutat om.

Hjalmar Nobel konstaterar i sin artikel att även Sverige i Jemen är delaktig i att beväpna en av konfliktens stridande parter.

“Att svenska myndigheter godkänner affärerna, och därmed prioriterar försvarsindustrin framför den jemenitiska civilbefolkningen, borde i sig inte vara överraskande. Exempel på samma sorts avvägning såg vi 1977, när den dåvarande regeringen godkände vapenleveranser till Indonesien, samtidigt som landet var inbegripet i massmordet på befolkningen i Östtimor.”

I en ledare i eFOLKET, Stoppa bombkriget i Jemen! Fördöm Saudiarabien! skrev vi om Sveriges statsminister Stefan Löfvens besök i Saudiarabien, för drygt ett år sedan. Han berättade under sitt besök i Saudiarabien för svensk press att han hade “talat med de saudiska beslutsfattarna om mänskliga rättigheter.” Vilka svar Stefan Löfven fick vet vi inte. Vi vet dock att den Saudiska regimen struntar blankt i mänskliga rättigheter.
“Vi får inte blunda för att det sker framsteg här”, sa Löfven

Vad Sveriges statsminister däremot blundade för och inte ens berörde med ett ord var att den saudiska kungaregimen dagligen mördar och lemlästar barn, kvinnor och män i grannlandet Jemen.

Med på Stefan Löfvens resa till Saudiarabien var Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare. Tillsammans med Michael Wolf, ordförande för Stockholms Handelskammare skrev hon i Dagens Industri veckan efter hemkomsten till Stockholm:

“Saudiarabien är världens nittonde största ekonomi och en viktig handelspartner för Sverige… Att främja svensk export och internationalisering är ett betydelsefullt område där svenska politiker faktiskt kan göra stor skillnad, både för jobb och för tillväxt på hemmaplan men även för andra länder. Om Sverige och inte minst dess huvudstadsregion ska vara fortsatt konkurrenskraftiga behöver vi aktivt verka för att öka vår export och internationalisering…”

Avsikten med Stefans Löfvens resa var naturligtvis detta. Svenska kapitalisters begär efter profit måste till varje pris tillgodoses. Staten och kapitalet hand i hand. Vad spelar lemlästade barn eller barn som söker efter kvarlevor efter sina döda föräldrar för roll när de går att tjäna pengar på handel – och till och med vapenhandel – med mördarna.

Att inte etablerade medier vågar ifrågasätta detta visar på stora demokratiska brister i vårt land. Var finns den så kallade tredje statsmakten?

Hjalmar Nobel konstaterar:

“Tystnaden – om Jemen, och om den verkningslösa lagändringen – gör att frågan om Sveriges vapenexport till krigförande diktaturer för tillfället ser ut att vara politiskt desarmerad.

Men vare sig tystnad eller politiska skenmanöver gör någon skillnad för de som svälter i Jemen. Och det gör heller inte den moraliska bördan lättare att bära, varken för medier, makthavare, eller för oss andra.”

Hjalmar Nobel är psykologstudent vid Karolinska institutet och skriver om krigsmaterielexport och inrikespolitik på bloggen:

Vapen och välfärd.

I följande artiklar har eFOLKET bevakat Jemen:

Bomber från Sardinien dödar barn i Jemen

Dramatisk vecka i Jemen – tidigare president dödad

Svenska mediers myter om Jemen

Ledare: Stoppa bombkriget i Jemen! Fördöm Saudiarabien!

Motsägelsefullt och missledande om Jemen i SR/‘Konflikt’

Hans Hjälte om Saudiarabiens av USA och Storbritannien understödda angreppskrig

Ryssland genomför stor vapenaffär med Saudiarabien

You May Also Like