Hans Hjälte om Saudiarabiens av USA och Storbritannien understödda angreppskrig

SVT hyllar kålsuparteorin – i fallet Jemen

Svensk nyhetsförmedling – inklusive public service – avspeglar klasskampen i samhället. När det finns en stark folklig rörelse kan det hända att media tar ställning för offren mot förövarna. Men finns det inte det, så är det kålsuparteorin som gäller. Förövarna och offren framställs då som i stort sett lika skyldiga i en konflikt.

Vi såg det i början av Vietnamkriget. Inte förrän den svenska Vietnam-rörelsen hade växt fram vågade media skilja på förövarna och offren – på dem som bombade och på dem som dödades av bomberna. Nu finns det ingen sådan rörelsen vad gäller det pågående kriget i Jemen, och då kan man som i SVT måla upp en bild av två jämbördiga fiender. Fast det uppenbarligen handlar om att  militärt mäktiga angripare bombar befolkning i ett annat land.

Jemeniterna dör i tysthet (SVT)

En av dem som intervjuas i SVT:s program om Jemen är Afrah Nasser, en kvinnlig jemenitisk journalist och människorättsaktivist som lever i Sverige. Hon har rest mycket i sitt hemland och deltagit i FN-konferenser och där berättat om situationen i Jemen. Hennes mål är att påverka den internationella opinionen för att få ett slut på dödande och bombningarna.

Afrah Nasser är mycket kritisk mot Saudiarabien och dess uppbackare USA och Storbritannien. Hon säger i SVT:s program:

– Koalitionen som leds av Saudiarabien har flygplan som tillverkas i USA och Storbritannien. De bombar och ödelägger de fattigaste arablandet. Så ni ser att det är en stor obalans i den ekvationen. Min familj och mina vänner känner att världen har övergett dem.

Istället för att följa upp Afraha Nasser egna iakttagelser från Jemen och att skildra hur landets drabbas av saudiernas flygbombningar, så försöker sedan SVT måla upp bilden av att det rör sig om en konflikt mellan två stora länder, Saudiarabien och Iran, som slåss om makten i arabvärlden. Dessutom påstår SVT-journalisterna att Iran har för avsikt att ta över södra delen av den arabiska halvön. Frågan är om denna bild är hemmafabricerad, eller om den har hämtats från Washington eller Riyadh.

När SVT Nyheter ska berätta om den fruktansvärda mänskliga tragedin i Jemen vågar man inte kritisera det land som bombar civilbefolkning i Jemen Saudiarabien, och inte heller de länder som förser detta land med vapen – Storbritannien och USA – som ansvariga för den död och nöd som nu drabbar Jemens befolkning.

Det är också dess länder som har blockerat FN:s råd för mänskliga rättigheter beslut om att undersöka vad som händer i Jemen. Istället för att förklara konflikten sprider SVT myter som döljer vilka det är som bidra till att konflikten förlängs.

För SVT blir konflikten i Jemen en kamp mellan Shia-och Sunnimuslimer, och en kamp mellan Saudiarabien och Iran. Man jämställer ett land som dödar och lemlästar människor i Jemen med ett land som själv inte deltar i konflikten. Irans sympatiserar med Houti-rebellerna men har också stött FN:s försök att skapa fred – medan Saudiarabien och dess uppbackar USA och Storbritannien motarbetat FN:s ingripande.

När SVT påstår att Saudiarabien stöder regeringssidan tar man dessutom ställning för Saudiarabiens version. Efter att den förre presidenten Ali Saleh Abdullah avgick 2011 tillsattes nämligen Mamsour Hadi Abdrabbuh som president med stöd från Saudiarabien och andra gulfstater. Inga val hölls och en interimsregering styrde Jemen under några oroliga år. Missnöjet med regeringen ledde till en revolt där den ledande gruppen var de så kallade Houtirebellerna, som har sitt starkaste stöd bland invånarna i norra Jemen.

I norra Jemen dominerar en speciell riktning inom Islam som kallas Zaidismen. Den uppstod ur shia-islam för över tusen år sedan. Trots sitt ursprung har den också mycket gemensamt med sunni-islam. Zaidierna utgör runt 40 procent av Jemens befolkning och håller till i norra Jemen. Zaider lever också norr om gränsen, där de är en förföljd minoritet i det av wahhabismen – en extrem fundamentalistisk form av sunni-islam – styrda Saudiarabien.

I Jemen har zaiderna för det mesta levt i fredlig samexistens med den sunni-muslimska majoriteten i landet, vilken dominerar södra Jemen. Men under de senaste årtionden har ett missnöje spritt sig bland zaiderna över att Saudiarabien har försökt exportera sin version av islam, wahhabismen, till de zaidiska kärnområdena i norr genom att bland annat finansiera byggandet av ett stort antal koranskolor i dessa områden.

Detta har medför lokala konflikter som houtirebellerna kunnat utnyttja. Deras växande styrka gjorde att de kunde ta över makten 2014 i stora delar av Jemen, framför allt i huvudstaden Saana. Mamsour Hadi Abdrabbuh flydde till Aden i södra Jemen och lämnade på så sätt ett maktvakuum i huvudstaden. Numera utgör han den så kallad regeringssidan från sin exil i Saudiarabien.

Båda sidor i konflikten i Jemen har begått svåra brott, såväl houtirebellerna som al Quadia och IS har genomfört våldsdåd mot befolkningen. Men det finns bara en makt som systematiskt har bombar Jemen, och genom detta orsakat massakrer och att bostäder, skolor, sjukhus och infrastruktur förstörts. Och det är Saudiarabien. Iran ger däremot i stort sett bara ett verbalt stöd till Houtibellerna. Men detta jämställer SVT med saudiernas krigsbrott.

Afrah Nasser är inte bara kritisk mot Saudiarabien på sin hemsida uttrycker hon även mycket stark kritisk mot Houtirebellerna. Hon skriver där att de begår upprörande grymheter:

– Kvinnor i Taiz, som alla i Taiz, har utsatts för grymheter under Houthis styrkor och av andra extremistiska grupper… Dödliga attacker och massiva mord av Houthistyrkor har blivit den nya normen i staden…

Afrah Nasser har själv deltagit i flera av de konferenser om Jemen som genomförts av FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, UNHRC. Hon skriver ”att det nu finns det en växande känsla av vrede och misstro bland jemeniterna mot FN för dess inaktivitet när det gäller att hantera krisen i vårt land.”

Huvudorsaken är att det känns som att FN föreslår sådant som behagar Saudiarabien och dess allierade, inte Jemens folk, enligt Afrah Nasser. Medan krigsförbrytelser har begåtts i Jemen av olika grupper har UNHRC på grund av Saudiarabien och dess allierades inflytande, inte lyckats skapa en internationell oberoende kommission för att undersöka dessa misstänkta brott.

Ett exempel är när Nederländerna i oktober 2015 hade skrivit ett utkast till beslut om att skapa en oberoende kommission inom UNHCR. Istället antog konferensen ett annat förslag om att Saudiarabien (!) och den så kallade jemenitiska regeringen som satt i knät på Saudiarabiens härskare i Riyadh, skulle undersöka påståenden om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det var förvisso och lugnt sagt att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Afrah Nasser berättar på sin hemsida om hur Saudiarabiens allierade Storbritannien blockerade ett liknande försök som gjordes ett år senare för att skapa en oberoende internationell utredning om de övergrepp som har begåtts i Jemen.

Afrah Nasser använder sina kunskaper om sitt hemland för att ta ställning. SVT bryr sig inte om att förmedla kunskaper om läget i Jemen; istället fantisera man upp en bild av två jämbördiga sidor. För att lyckas med den ekvationen så för man in Iran som en av de två huvudmotståndarna i konflikten.

SVT borde ha lyssnat mer på Afrah Nasser som talar om vilka som blockerar en lösning på konflikten.

Hans Hjälte

Se även:
Jemeniterna dör i tysthet (SVT)
Afrah Nassers blogg

You May Also Like