Jehad el Odeh talar på Fristadstorget. Foto: Linnea Lindbom.

Manifestation för Palestina på Fristadstorget i Eskilstuna

Palestinakommittén i Eskilstuna arrangerade på Fristadstorget i Eskilstuna i lördags ännu en manifestation emot Israels krig mot Palestina.

Israels terrorbombningar har nu pågått i över fem veckor och Palestinakommittén i Eskilstuna har varje vecka anordnat demonstrationer och manifestationer mot den massakern som nu skördat 14 000 liv, varav 5000 barn.

Denna lördagens talare bestod av Jehad el Odeh, Christer Bergström och Lina från Eskilstuna Palestinakommitté. Även Hala Shaqura och Mohammad Shaqura talade. Inbjuden talare var också eFOLKETs Peter Widén. demonstrationen.

Talarna beskrev det katastrofala krigets, bombningarnas och blockadens fruktansvärda verkningar. Att kriget får pågå är en skam, en humanitär kris och, som FN:s generalsekreterare António Guterres formulerat det: en kris för mänskligheten.

Sveriges regering står på Israels sida ännu en gång. Terrorn mot palestinierna motiveras med “Israels rätt till försvar”. Bombningarna försvaras utifrån det grundfalska argumentet att det handlar om militära mål. Man försöker dölja det uppenbara: Att det handlar om att genom en oupphörligt pågående tsunami av förstörelse och massakrer plåga, utmatta och demoralisera Gaza:s civilbefolkning. Massdödandet är avsiktligt!

Lördagsmanifestationens talare uppmanade alla att öppna sina ögon. Kravet på omedelbart eldupphör har starkt stöd världen över. Nu måste också den svenska regeringen pressas till att överge sin roll som megafon åt kolonialstaten Israel, och som uppbackare av den pågående terrorn.

Ett massivt folkligt tryck för anständighet och humanitet måste till.

Linnéa Lindbom 

Peter Widén från eFOLKET talar. Foto: Linnea Lindbom.

You May Also Like