Mälarsjukhuset toppar listan i försvunna läkemedel

Men mörkertalen kan vara betydande

Dagens Nyheter rapporterar i en artikel 11 juli om att tusentals narkotikaklassade preparat försvann från Sveriges sjukhus år 2015. Totalt 5 027 försvunna preparat, är siffran som de undersökande journalisterna (Eric Hallberg och Marcus Andersson)  presenterar i sin undersökning.

Ett stort antal av preparaten försvann vid ett och samma tillfälle, vilket inte kan ses som något orsakat av slumpen. Stöld är då en troligare orsak. De vanligaste typerna av läkemedel som försvunnit hör till de smärtstillande och muskelavslappnande preparaten.

Det sjukhus i Sverige som anmält flest försvinnanden är Mälarsjukhuset. Siffran som presenteras i artikeln är 809. På Mälarsjukhuset finns 2 900 anställda. Vid jämförelse med Sahlgrenska, som har 17 000 anställda och 433 anmält försvunna preparat, väcker siffrorna som presenteras uppseende. Vid utfrågning, förklarar Mälarsjukhusets säkerhetschef Lars-Gunnar Svensson att Mälarsjukhuset har bra säkerhetsrutiner och att han är förvånad över den svidande statistik som sjukhuset tilldelats.

En detalj som kan nämnas är att flera svenska sjukhus inte alls fört statistik över svinnet av läkemedel på sina sjukhus. Journalisterna påpekar att det förmodligen fuskas med anmälningar och statistikföring på många av de svenska sjukhusen, vilket skulle kunna vara en orsak till att siffrorna  så uppseendeväckande skiljer sig vid jämförelsen mellan de olika sjukhusen.

You May Also Like