Nya besöksrestriktioner på Mälarsjukhuset!

Endast ett besök per dag, och bara besök i enkelrum. På grund av den tilltagande smittspridningen av Covid-19 har Region Sörmland infört tillfälliga besöksregler på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Från och med denna vecka gäller de nya reglerna för dem som ska besöka Mälarsjukhuset. Patienter på vårdavdelningarna får bara ta emot besök om de har speciella behov. Dessutom får patienter bara ta emot ett besök per dag, och mötet får bara ske i lediga rum där inga andra patienter finns. Om möjligt vill man helst att besöken äger rum utomhus.

Även på akutmottagningen och inom öppenvården gäller nya, tillfälliga regler från och med denna vecka.

Mer information finns på Region Sörmlands hemsida.

You May Also Like