Ledare: Barack Obamas “Yes, we can”, räckte inte hela vägen

Barack Obama, är givetvis en intellektuell gigant, jämfört med både sin företrädare, George Walker Bush, och sin efterträdare, Donald Trump, på posten som Förenta Staternas president. Även om detta givetvis inte säger speciellt mycket.

Barack Obama hade mycket goda intentioner när han tillträdde sitt ämbete. Miljontals US-amerikaner; minoriteter, färgade, kvinnor och fattig har säkert också upplevt att han har varit deras president, att han helt enkelt stod på deras sida.

Barack Obama lyckades också införa den sjukförsäkringsreform han utlovade som förbättrar villkoren för åtminstone 20 miljoner medborgare i USA. Men betraktad med europeiska ögon är Obama-Care en halvmesyr.

Barack Obama har också hyllats för att USA under hans tid inte har saboterat klimatförhandlingarna – det är som sagt inte mycket man kräver för att vara nöjd med Förenta staternas president.

USA har under Barack Obamas tid som president investerat mer än någonsin i energiprojekt utomlands som ökar utsläppen av växthusgaser. Oljeutvinningen i USA har dessutom nästan fördubblats från 5,1 till 8,9 miljoner oljefat per dag. Detta har varit möjligt genom att utveckla så kallad fracking, vilket ger mycket stor miljö- och klimatpåverkan. Under ingen tidigare president har oljeutvinningen och därmed dess miljökonsekvenser ökat så mycket.

USA har dock inte som under flera av Obamas företrädare invaderat andra länder i strid med FN-stadgan. Men USA:s och allierade länders, däribland Sverige, ingripande i inbördeskriget i Libyen har skapat ännu ett land i våld och total kaos. Barack Obama ärvde följderna av George W Bush invasion i Irak och och de konflikter och den terrorism detta skapade i hela Västasien. Under hela hans ämbetstid, åtta år, har USA varit i krig, just nu i sju länder. Under 2016 fällde USA i genomsnitt tre bomber varje timme, varje dag.

Klokt nog har dock Barack Obama låtit sina utrikesministrar Hillary Clinton och John Kerry sköta grovjobbet på detta område. Ett jobb som inte alltid har varit så snyggt – blandat annat har USA försett terrorgrupper med vapen, ibland direkt men oftast genom sina klientländer i området – främst Saudiarabien.

Som del av “kriget mot terrorismen” har USA använt sig av så kallade drönare för att prickskjuta terroristledare. Som högsta befälhavare i USA har Obama haft det yttersta ansvaret för denna mördarjakt. Tyvärr har inte enbart de direkta måltavlorna träffats utan många oskyldiga människor i deras omgivning har också strukit med i drönarattackerna. Oskyldiga som drabbas och deras anhöriga uppfattar säkert dessa aktioner på samma sätt som vi i västvärlden uppfattar terrorattacker, det vill säga med vreda över att oskyldiga människor dödas.

Överhuvudtaget finns det all anledning att på samma sätt som man fördömer terrorism fördöma dödande av oskyldiga människor med bomber från luften. Det är ju främst Ryssland som utmärkt sig med sina mördande flygbombningar i Syrien under de senaste åren. Men samma typ av krigföring ägnar sig USA – och i hög grad även USA:s allierade Saudiarabien åt. Vapenleveranserna från USA till det anakronistiska familjeföretag som Saudiarabien utgör har fortsatt.

Barack Obama har fått beröm för att USA:s ekonomi har blivit starkare efter finanskrisen 2008. Men om vi skärskådar vad som hänt blir bilden inte så vacker som den utmålas. Den ekonomiska tillväxten i USA har skett till priset av allt sämre statsfinanser.

Statsskulden växte under Barack Obamas tid som president från 11 biljoner US dollar (enligt amerikanskt språkbruk triljoner vilket motsvarar svenska biljoner) till över 20 biljoner dollar, en ökning med 9,3 biljoner dollar (jämfört med en ökning 5 biljoner under George W Bush tid som president). USA är därför nu i sällskap med krisländerna Grekland, Italien och Cypern med på listan över länder vars statsskuld är över hundra procent av landets bruttonationalprodukt.

Obama räddade lite av sin ära de sista dagarna under ämbetsperioden genom att benåda Oscar López Rivera, som redan har avtjänat 35 år i USA:s fängelser, och skulle, om benådningen uteblivit, blivit kvar i fängelse till 2023 och Chelsea Manning, som 2013 dömdes till 35 års fängelse.

Barack Obama genomförde ett historisk beslut under sitt sista ämbetsår, då han öppnade diplomatiska förbindelser med Kuba. Han skrotade därmed den taktik som tio tidigare presidenter haft för att återupprätta kapitalismen på Kuba. En politik som bestått i allt från handelsbojkott, påtryckningar mot andra länders kontakter med Kuba, försöka att lönnmörda Kubas ledare, sända infiltratörer och sabotörer till en regelrätt invasion. Det var först alltså den elfte presidenten i USA efter revolutionens seger på Kuba som insåg att det var dags att byta taktik.

Obamas och Kerrys fördömande av Israels bosättningspolitik som kom när de bara hade några veckor kvar på sina ämbeten har också karaktären av dåligt samvete. Kerry var glasklar när han sa att om Israel inte accepterade en tvåstatslösning så måste det bli en enstatslösning. Och den staten kan inte vara judisk om den vill vara en demokratisk stat. Halva befolkningen är ju palestinier. Vill man ha en judisk stat måste man acceptera en tvåstatslösning menade Kerry. Han och Obama har naturligtvis attackerats hårt för detta klarspråk. Kerry sa också att det måste bli slut på metoden att kalla alla Israelkritiker för antisemiter. Det man önskar är ju att de hade sagt detta för många år sedan.

Trots allt anser jag att Barack Obama är den bästa president USA har haft under den tid jag har levt. Många av de goda intentioner han hade har dock inte kunnat förverkligas. Inte minst visar de senaste dagarnas benådning, vilket stark motstånd Obamas beslut mötte i den härskande klassen. Nu kunde han äntligen agera utan att bry sig om reaktionerna i USA:s ledande skikt.

För att kunna rubba denna maktelit räcker det inte att ha goda avsikter, den president som ska kunna förändra USA måste ha en stark massrörelse bakom sig. Det räcker inte att säga: “Yes, We can”. Man måste också kunna sätt makt bakom orden. Förhoppningsvis har de som arbetade för Bernie Sanders valkampanj insett detta, när det åter blir dags för en presidentvalskampanj.

Hans Hjälte

En längre genomgång av vad Obama uträttat och inte uträttat finns i Fria Tidningens artikel: “Obamas arv.”

Tidigare i eFOLKET – Obama släpper Oscar López och Chelsea Manning

You May Also Like