Svenskarna om Trump: Galen och oseriös

Nästan två tredjedelar av svenskarna tror att Donald Trump kommer att göra ett dåligt jobb som president medan endast 15 procent förväntar sig en bra insats. Kvinnor är mer skeptiska än män. Det visar en undersökning som presenteras i Aftonbladet idag.

Skälen till att många inte har förtroende för honom är exempelvis att han framstår som oförutsägbar, saknar erfarenhet, är oseriös och rent av galen.

En av de tillfrågade i undersökningen skriver:

”Är en pajas som saknar den smidighet som behövs i ämbetet. I politiska kretsar kan man inte arbeta som en buffel. Katastrof är ordet.”

De som tror att Trump kommer att lyckas bra i Vita huset lyfter bland annat fram att han är en duktig affärsman, inte tillhör den politiska eliten och att han verkar rakt på sak.

”Bra ledarskap och erfarenheter gör att han vet hur världen fungerar. Marknaden och omvärlden har respekt för honom!”, skriver en av de tillfrågade.

Kvinnor är mer skeptiska till den tillträdande presidenten än män. 71 procent av kvinnorna tror att han kommer att göra ett ganska dåligt eller mycket dåligt jobb. Motsvarande siffra för männen är 57.

– Det kan ha att göra med hans sexistiska uttalanden. En annan förklaring kan vara att han agerar så känslomässigt och kategoriskt. Traditionellt tilltalar det han står för inte kvinnor, men samtidigt inte heller svenska män i hög utsträckning, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio, som gjort undersökningen åt Aftonbladet.

När det gäller de tillfrågades partitillhörighet så sticker Sverigedemokraternas väljare ut – 39 procent tror att Trump kommer att klara sig bra som president. De andra partiernas väljare är betydligt mer negativt inställda.

Tommy Jansson

You May Also Like