Trump attackerar miljön och ursprungsfolken

Donald Trump visar omedelbart att hans paroll ”America First” sannerligen inte är en politik för ”First Americans”, de första Amerikanerna, dvs. kontinentens ursprungsbefolkning. Några av de första besluten han rivstartar med innebär grönt ljus för att fortsätta arbetet med två Piplines, ”Keystone XL” och ”Dakota Acces”...

Läs mer

Obama ökar spänningarna med Kina vid östasiatiskt toppmöte

Vid avslutningen av toppmötet med Asean (Association of Southeast Asian Nations) i Laos agerade USA:s president Barack Obama på ett sätt som ökar motsättningarna med Kina. Obama krävde att mötet skulle ställa sig bakom den permanenta skiljedomstolens utlåtande i juli då Beijings territoriella anspråk i Sydkinesiska sjön förklarades olagliga...

Läs mer