Obama ökar spänningarna med Kina vid östasiatiskt toppmöte

Vid avslutningen av toppmötet med Asean (Association of Southeast Asian Nations) i Laos agerade USA:s president Barack Obama på ett sätt som ökar motsättningarna med Kina. Obama krävde att mötet skulle ställa sig bakom den permanenta skiljedomstolens utlåtande i juli då Beijings territoriella anspråk i Sydkinesiska sjön förklarades olagliga. Medlemmarna av Asean har tidigare gått som katten kring het gröt för att undvika frågan.

På sista dagen av toppmötet deltog ytterligare åtta länder – bl a USA, Kina, Ryssland, Japan och Australien.

Obama slog fast att Beijing inte kunde strunta i skiljedomstolen. ”Jag medger att detta bidrar till att öka spänningarna … men domslutet i juli är bindande och klargör havsrätten i regionen.”

USA:s president avvisar därmed Kinas rätt enligt FN:s konvention om havsrätt till undantag från skiljedomar. Något som tidigare utnyttjats av bl a Storbritannien, Australien, Italien, Frankrike, Kanada och Spanien. USA har för övrigt inte ens undertecknat FN-konventionen.

Det land som egentligen skulle ha tagit upp frågan vid Asean-ländernas toppmöte var Filippinerna. Under förre presidenten Benigno Aquino förde Filippinerna upp målet mot Kinas anspråk med hjälp av Washingtonbaserade jurister. Filippinernas nye president, Rodrigo Duterte, har däremot intagit en mer försonlig hållning till Beijing i hopp om bättre handelsförbindelser. Filippinerna är nytt ordförandeland för Asean.

You May Also Like