Obama förlänger blockaden mot Kuba

USA förlänger ännu en gång lagen som begränsar handel med Kuba. Det trots normalisering av de diplomatiska förbindelserna. I tisdags undertecknade president Obama lagen om ”handel med fienden” för ännu ett år och förlängde därmed den blockad som stormakten påtvingade Kuba för mer än 50 år sedan. Obama sade i samband med detta att: ”Jag beslutar härmed att förlängningen av utövandet av dessa fullmakter vad gäller Kuba ligger i USA:s nationella intressen.”

5 minuters blockad motsvarar materialkostnaden för att bygga en tvårumslägenhet5 minuters blockad motsvarar materialkostnaden för att bygga en tvårumslägenhet

I december 2014 tillkännagavs att relationerna mellan länderna skulle normaliseras. De båda länderna återöppnade sina respektive ambassader, men blockaden fortsätter. Det var Kennedy som införde den ekonomiska blockaden 1962. Sedan dess har den förnyats varje år av de följande nio presidenterna.

Inför FN:s årliga diskussion om blockaden i november presenterade Kuba i förra veckan en rapport som visar att USA:s blockad enbart under förra året kostade Kuba 4,7 miljarder dollar. Totalt har blockaden åstadkommit skador för 754 miljarder dollar.

Zoltan Tiroler

You May Also Like