Bild från sverigeskvinnolobby.se

Kvinnor jobbar gratis 51 minuter om dagen

I många år har Sveriges kvinnolobby lyft fram hur lång tid som kvinnor jobbar gratis jämfört med om de hade löner i nivå med männens. Under tisdagen presenterades de nya siffrorna.

Lönegapet mellan kvinnor och män är nu 10,7 procent. Baserat på en arbetsdag från klockan 8–17 då män får lön för hela dagen, innebär det att kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:09. Det är tre minuter mer än förra året.

Medverkade på manifestationen gjorde bland andra jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp) och Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund. På Spåret-profilen Josefin Johansson peppade med feministisk allsång

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 3 900 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 46 800 kronor.

I Sverige är det olagligt att lönediskriminera och dessutom ställer lagen krav på att arbetsgivare ska genomföra en lönekartläggning varje år för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader. Men många arbetsgivare struntar i kravet eftersom brist på tillsyn och skarpa sanktioner gör det i princip riskfritt att bryta mot lagen.

– I år är det 40 år sedan det blev förbjudet att lönediskriminera, ändå fortsätter arbetsgivare betala ojämställda löner utan att det får några konsekvenser. Nu krävs hårdare tag mot de arbetsgivare som inte åtgärdar osakliga löneskillnader. Det ska kosta att lönediskriminera, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet.

16:09-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

För att öka takten ställs fyra gemensamma krav:

  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.
  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like