Tidölagets miljöminister, Liberalernas Romina Pourmokhtari. Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet / regeringen.se.

Klimat- och miljöministern (L) fälld tre gånger av KU

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) har i sin granskning av regeringen i tre fall fällt klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (Liberalerna).

Här de tre fallen sammanfattade med kommentarer.
1. Det råder osäkerhet om förflyttningen av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör var frivillig eller inte. Det är Romina Pourmokhtaris ansvar att säkerställa att det finns klarläggande dokumentation om det funnits meningsskiljaktigheter mellan myndighetschefen och Regeringskansliet angående förflyttningen. Den dokumentation som finns lever enligt KU inte upp till kraven i det avseendet.

Kommentar: Att den SD-styrda regeringen är pigga på att byta ut myndighetschefer som inte faller dem i smaken är välkänt. Hur det är i det här fallet är ännu inte klarlagt.

2. KU har vidare granskat klimat- och miljöministerns uttalande om behovet av tio nya kärnkraftverk. Uttalandet gjordes vid en pressträff och hon svarade i efterhand att det bara var ett exempel. Men uttalandet uppfattades som ett nytt besked från regeringen om ett framtida behov av ett visst antal nya kärnkraftsreaktorer, vilket det inte var.

Kommentar. Här kanske Liberalernas vurm för kärnkraft gjorde att det blev lite överhettat i kommunikationen.

3. Klimat- och miljöministerns uttalande om klimathandlingsplanen fälls då hon framhöll att det i klimatlagen står att planen ”bör” överlämnas före årsskiftet.  I klimatlagen står dock att handlingsplanen ”ska” lämnas till riksdagen året efter valet till riksdagen.

Kommentar: Ordet bör eller ska kan ju tyckas oväsentligt men det här speglar nog att hon ville vinna tid i förhandlingarna med övriga regeringspartierna och SD.

När klimathandlingsplanen presenterades i rätt tid visade det sig att hon lagt sig platt för SD.

Tommy Jansson

You May Also Like