– Vissa mansdominerade branscher har det tufft just nu. Exempelvis byggbranschen som påverkats hårt, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingens…

Allt fler män arbetslösa

Det rådande ekonomiska läget har lett till en ökad arbetslöshet under inledningen av året. Särskilt drabbade är flera mansdominerade branscher, vilket gjort att antalet inskrivna arbetslösa ökat mer bland män än kvinnor.

I slutet av januari var drygt 356.000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med närmare 15.000 personer jämfört med ett år tillbaka, och motsvarar en arbetslöshet på 6,8 procent. Arbetsförmedlingen ser också att skillnaden mellan arbetslösa kvinnor och män har blivit större. Det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor ökat med cirka 2000 till närmare 169.000. Antalet arbetslösa män har ökat med ungefär 13.000 till drygt 187.000.

Byggbranschen hårt drabbad

Byggbranschen är en av de branscher som just nu är hårt drabbad…

– Vissa mansdominerade branscher har det tufft just nu. Ett tydligt exempel är byggbranschen som påverkats hårt när ekonomin i stort försämrades, säger Eva Samakovlis som är Arbetsförmedlingens analysdirektör.

Eva Samakovlis

Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa drivs främst av inrikes födda män. Antalet arbetslösa i gruppen har ökat med närmare 11.000 personer under det senaste året, vilket kan jämföras med en ökning med knappt 3000 personer bland utrikes födda män, eller med 4000 personer bland inrikes födda kvinnor.

Dyster prognos

– Tyvärr bedömer vi att arbetslösheten fortsätter att öka nu under 2024 för att därefter minska när ekonomin förstärks, säger Eva Samakovlis.

I Sörmland ligger arbetslösheten på samma nivåer nu jämfört med samma månad förra året – 8,9 procent.

Läs också:

Är 40 timmars arbetsvecka en naturlag?

You May Also Like