Läkarstudenter från USA får sin utbildning och examen i Kuba

Fler studenter från USA utexaminerade i Kuba

Den ekumeniska organisationen IFCO/Pastors for Peace i USA är den som väljer ut studenter till Medicinska Hälsohögskolan i Havanna, ELAM. Nu har ännu en grupp nordamerikaner utexaminerats från ELAM och kan arbeta som läkare i sina marginaliserade lokalsamhällen.

IFCO gratulerar årets examinerade från ELAM, Latinamerikanska hälsohögskolan i Havanna. (detta gäller alltså gruppen från USA, ELAM utexaminerar studenter från många länder).

Gratulationer till: Dr. Samira Addrey, Dr. Kimberly Doughty, Dr. Maryam Farrakhan, Dr. Ruqayyah Farrakhan, Dr. Abegail Fearon Ross, Dr. Corey Johnson, Dr. Marsophia Julemis, Dr. Jacquelina Lerma, Dr. Natalia Orihuela, Dr. Agyeiwa Weathers, Dr. Denisha Woods.

Förena er med oss och välkomna dem när de återvänder till sina hem i USA och påbörjar sista steget i sin resa att tjäna sina lokalsamhällen som revolutionära läkare.

Gratulationer till dem och deras familjer från Medical Program Advisory Committee, IFCO:s ledning och anställda, liksom från alla som stöder IFCO.

En länk till en video för att fira detta finns här: https://youtu.be/uNIBdJwN1L8

IFCO/ Pastors for Peace 200731 (något nedkortat)

Översättning: Zoltan Tiroler.

Artikeln tidigare publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like