Rädda Barnens ungdomsförbund höll i temahelg i Eskilstuna

I helgen (24/3-26/3) anordnade Rädda Barnens Ungdomsförbund en temahelg i Eskilstuna, där drygt 50 medlemmar deltog. Under helgen hölls det i ett antal föreläsningar och workshops. Bland de samtalen som fanns om barns rättigheter fokuserade även de unga barnrättskämparna på organisationens politiska plattform, årsmöteskulturer och lokalgruppernas aktivism.

Det allra viktigaste som hanterades under helgen var Rädda Barnens Ungdomsförbunds vårkampanj – där temat är barn på flykt som försvinner.

1829 flyktingbarn är just nu försvunna. Vi tror att det är svårt att uppfatta hur många barn det är, så vi ska försöka göra en jämförelse. Tänk dig hela Rekarnegymnasiet där det går ungefär 1500 elever och sedan en tredjedel av eleverna på St Eskils gymnasium, det blir ungefär 300, sammanlagt ca 1800. Tänk dig att dom eleverna plötsligt försvinner, mycket människor, eller hur? Lika många flyktingbarn är just nu försvunna, fast på riktigt. Det handlar om barn som lämnar sina asylboenden eller familjehem, för att undvika myndigheter och samhället. Oftast är de rädda för att bli deporterade eller omförflyttade.

Det handlar om ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 13-18 år. Varför barnen försvinner från sina asylboenden, finns det många anledningar till. En av anledningarna är att barnen inte alltid känner sig bekväma med boendepersonalen. Det kan vara barn som ansökt om asyl och därefter avvikit innan asylprocessen avslutats eftersom att dom är rädda för att få avslag. Efter att ett barn fyllt 18 år finns det risk för den att bli utvisade från landet. Att ett barn sedan väljer att försvinna försätter barnet i en väldigt utsatt position. Vi hör berättelser om barn som har sex mot ersättning för sitt levebröd.

Detta är ett allvarligt problem som har fått alldeles för lite uppmärksamhet. Därför kommer vi i Rädda Barnens Ungdomsförbund i Eskilstuna jobba aktivt med detta. Hanna Thessén från Rädda Barnens Ungdomsförbund i Eskilstuna säger att hennes lokalgrupp är väldigt peppade inför detta område.

– Min dröm är att så många människor som möjligt ser detta problem och förstår vår mening i det vi säger, det bästa skulle vara om vår kampanj och arbetet inom det leder till en stor rörelse som kan jobba med det här tillsammans. För att tillsammans är vi ju starkare, eller hur?

Rädda Barnens Ungdomsförbund Eskilstuna