Kuba först i ledet att erbjuda billigt Covid-vaccin

Cuba Support Group 201219

Under the Radar and at Warp Speed Cuba Leads Latin America Towards Affordable Covid-19 Vaccines

Nyligen undersökte Democracy Nows Amy Goodman frågan om “Folkets Vaccin”. De som intervjuades av Goodman efterlyste en snabb och ekonomiskt åtkomlig möjlighet att vaccinera i 3:e världen. Men inget nämndes om det kanske mest lovande av alla möjliga vacciner.

Den försummade källan är inte bara lovande, men avslöjar också den svindel som de stora läkemedelsföretagens orimliga priser på de förväntade Covid-19 vaccinen utgör. Vissa läsare kanske blir förvånade när de får veta att källan till det lovande vaccinet är Kuba.

Faktum är att Kuba är den första nation i Latinamerika som fått auktorisation från WHO att utföra officiella test med sina fyra olika vaccin som det har under utveckling. Försöken har redan passerat de första kliniska stadierna. Lovande resultat så här långt gör att Kuba ser fram emot att, gratis, vaccinera hela sin befolkning på knappt 12 miljoner fram till april.

Vaccinen som testas kallas Soberana 01, Soberana 02, Abdala (CIGB66) och Mambisa (CIGB669). Ingen av dem kräver låga temperaturer för att bevaras. Mambisa förtjänar särskild uppmärksamhet, eftersom den inte tas med sprutor, utan inhaleras.

Att inte ens en källa som Democracy Now rapporterar om denna utveckling visar hur bolagsmedierna döljer alla nyheter från ett socialistiskt land som skulle illustrera hur deras ekonomier är överlägsna att ta fram högkvalitativ och gratis hälsovård till medborgarna, också under den världsomfattande pandemin. Eftersom det inte är profit som driver utvecklingen i Kuba så kommer landet att kunna leverera sitt vaccin till ett drastiskt mycket lägre pris än vad dess kapitalistiska motsvarigheter kan göra.

Denna förutsägelse baseras på det faktum att Kuba länge levererat vaccin och läkare, framförallt till länder i Syd, men också till Italien under Covid-19s första våg. Dessutom har Kuba, med en läkartäthet högre än någon annanstans i världen, effektivt kunnat begränsa coronavirusinfektionerna. Det trots de stora leveransproblem som orsakas av USA:s fortsatta blockad.

Alla dessa faktorer – den höga läkartätheten, den relativt goda kontrollen av Covid-19, Kubas vetenskapliga förmåga och exporten av hälsovård till andra länder – sker tack vare visionerna och förutseendet hos Fidel Castro, den respekterade och tidigare ledaren för detta land. I början på 1980-talet tog han initiativ till en kubansk bioteknologisk utveckling, i stor utsträckning för att möta USA:s blockad och dess ihärdiga försök att hindra ön från att kunna köpa mediciner. Det resulterade i 20 forskningscentra och 32 företag som sysselsätter 20 000 personer under den statliga paraplyorganisationen BioCubaFarmaCorporation. Nyligen twittrade talespersoner med anknytning till företaget:

–  Det #KubanskaVaccinetCOVID19 är tillägnat den som sådde drömmar: Fidel. Vår hyllning till den som trodde på styrkan och framtiden för kubansk vetenskap.

BioCubaFarma tillverkar 8 av de 12 vaccin som Kuba använder för att immunisera sin befolkning mot sjukdomar som mässling och polio. Kuba har också exporterat hundratals miljoner doser vaccin till fler än 40 länder, huvudsakligen mot hjärnhinneinflammation, meningitis, och hepatit B.

Slutsats: Allt detta är bara ytterligare en illustration till socialismens effektivitet vid kriser som Covid-19 pandemin. Till och med ett fattigt och blockerat land som Kuba kan svara på en kris utan att hålla sjuka människor som gisslan för kraven från privatiserade monopol som de jättelika läkemedelsföretagen. De senares krav på gigantiska vinster, baserade på (i huvudsak offentligt finansierad) forskning är inte annat än en simpel ideologisk täckmantel för en företagsgirighet som ingen av oss borde ställa upp på.

Vaccin till folken kan produceras snabbt och billigt – trots förtiganden till och med i Democracy Now.

Cuba Support Group 201219

Under the Radar and at Warp Speed Cuba Leads Latin America Towards Affordable Covid-19 Vaccines

Översättning: Zoltan Tiroler

Artikeln har tidigare (15/1) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida

You May Also Like