Genrebild. Foto: The U.S. National Archives.

Kuba fördömer närvaron av en US-amerikansk atomubåt i Guantánamobukten

Utrikesministeriet fördömer kategoriskt närvaron av en atomdriven ubåt som den 5 juli 2023 fram till den 8 juli befann sig på USAs militärbas i Guantánamobukten, vilket utgör en provokativ upptrappning från USAs sida, av okända politiska eller strategiska motiv.

Som bekant har USAs militärbas ockuperat detta territorium på 117 kvadratkilometer i 121 år, mot det kubanska folkets vilja och som en kolonial rest av den illegitima militära ockupationen av vårt land som började 1898, efter den expansionistiska interventionen i det kubanska självständighetskriget mot den spanska kolonialmakten.

Det är en enklav som under många år inte har haft någon strategisk eller militär betydelse för USA. Dess beständighet svarar endast mot det politiska målet att försöka kränka Kubas suveräna rättigheter. Dess praktiska användning under de senaste årtiondena har begränsats till att fungera som ett centrum för internering, tortyr och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna för dussintals medborgare från olika länder.

Närvaron av en atomubåt där vid denna tidpunkt tvingar oss att ifrågasätta den militära grunden för dess närvaro i denna fredliga region i världen, vilket mål den är riktad mot och vilket strategiska syfte som den eftersträvar.

Man bör komma ihåg att de 33 nationerna i regionen i Havanna i januari 2014 undertecknade Deklarationen om Latinamerika och Karibien som en Fredszon.

Det är också viktigt att ha i minnet att USA, som ett hot mot de latinamerikanska och karibiska folkens suveränitet och intressen, har upprättat mer än 70 militärbaser i regionen, med varierande grad av permanens, utöver andra operativa former av militär närvaro. Dess högsta militära befälhavare har på senare tid offentligt hänvisat till avsikten att använda sin militära makt för att säkra USAs ambitioner när det gäller naturresurserna i Latinamerika och Karibien.

Ministeriet upprepar sitt fördömande av USAs militära närvaro på Kuba och kravet på återlämnande av det olagligt ockuperade området i provinsen Guantánamo, och varnar för den fara som närvaron och rörligheten av USAs väpnade styrkors atomubåtar utgör i den karibiska regionen.

Cubaminrex,

Havanna, den 11 juli 2023 / cv

You May Also Like