Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Besked från Vilnius: NATO-staterna ska skruva upp militära rustningar ytterligare

Målet att alla NATO-stater ska vad gäller de militära utgifterna nå upp till två procent av BNP skruvas nu upp ytterligare. Efter ett möte med försvarsministrarna säger nu NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg att man kommit överens om ett “mycket starkare åtagande”.

Det kommer att handla om att två procent av BNP blir ett golv och att målet två procent av BNP ska för alla NATO-medlemmar förverkligas snabbt.

Sveriges NATO-utbildade krigsminister Pål Jonson ställer sig positiv till planerna, och har också meddelat att han anser att Sverige bör lägga sig klart över två procent. Siktet har hitintills varit inställt på 135 miljarder kronor.

Signalerna om ökade rustningar förväntas bli mottagna mycket positivt av vapenindustrins. Förra året slogs rekord vad gäller de militära utgifterna i världen (22 000 000 000 000 kronor, betydligt mer än tre gånger Sveriges hela bruttonationalprodukt), och vapenindustrins vinster och börsvärden sköt i höjden. Att de militära rustningar nu ytterligare sväller välkomnas naturligtvis av det militärindustriella komplexet, som också är en mycket aktiv påtryckare för ökade rustningssatsningar.

Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

You May Also Like