Foto: Orythys / Francais / Pixabay.

Kort introduktion (2) till Jamaica Kincaid

Länk till tidigare text i eFOLKET om Jamaica Kincaid

Det finns bra och mindre bra romaner. Antigua en liten ö av Jamaica Kincaid hör definitivt till gruppen av bra romaner.

Ja, det är en av de allra bästa böckerna som handlar om kolonialism som undertecknad läst fram tills nu. Till saken hör att romanen är endast på 72 sidor så man läser färdigt den på en kafferast. Nåja nästan i alla fall. På dessa 72 sidor kritiserar Jamaica Kincaid de forna kolonialistländerna, framförallt Storbritannien och Spanien, för deras våldsamma kolonisering av bland annat öarna i Karibiska sjön från 1500-talet och framåt.

I jakten på rikedomar och makt deltog då också både Holland och Frankrike men i den här 72 sidor tjocka romanen riktar Kincaid sin ilska mot framförallt Storbritannien och Spanien, som hon anser var dom värsta kolonisatörerna. Det handlar om slavhandeln kombinerad med oerhörda former av våld och förtryck, och hur kolonialmakterna lade beslag på stora delar av den karibiska övärldens naturresurser och rikedomar.

Låt mig ta ett par korta citat ur romanen för att kort belysa författarinnans synpunkter på Storbritanniens och Spaniens uppförande i karibiska övärlden de senaste århundradena:

I det Antigua som jag kände bodde vi på en gata uppkallad efter en kriminell engelsk sjöofficer Horatio Nelson. Och alla andra gator runt omkring oss var uppkallade efter andra kriminella sjöofficerare. Där fanns Hood Street, där fanns Hawkins Street och där fanns Drake Street. (…) Mitt på High street låg Barclays Bank.Bröderna Barclay som startade banken var slavhandlare.

Och vidare:

Antigua är en liten obetydlig ö.Den är en och en halv mil bred och två mil lång.Den upptäcktes av Christopher Columbus 1493 strax därpå befolkades den av mänskligt avskräde från Europa som utnyttjade förslavade för att tillfredsställa sin åstundan efter rikedom och makt.

Kan det sägas bättre, det som sedan hände efter 1492 …

Avslutningsvis ska även tilläggas att författarinnans vackra, skarpa språk och formuleringsförmåga bidrar till att den här lilla tunna romanen Antigua en liten ö blir ett läsäventyr långt utöver det vanliga. Jamaica Kincaid är född på Antigua 1949 och hon är numera bosatt i Vermont i USA där hon har en tjänst som lärare i kreativt skrivande vid Harwards Universitet. Boken är utgiven på Stenströms förlag 1988 och den är översatt av Madeleine Reinholdson. Jamaica Kincaid har under de senaste åren seglat upp som en högst tänkbar nobelpristagare i Litteratur…

Kjell Andersson

PS En nyutgåva kom 2016, på förlaget Tranan. I den utgåvan är titeln ändrad till En liten plats, vilket är en direktöversättning av det engelska originalutgåvans A Small Place. Det har också gjorts en film baserad på A Small Place. Den fick heta Life and Debt (2001). DS.

You May Also Like