eFOLKET-illustratör: Tommy Bimman Andersson

Jimmy Jansson och Ardalan Shekarabi stakar ut vägen högerut för Socialdemokraterna

Vad kan sägas om Ardalan Shekarabis inlägg på Facebook? Och om att Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson står först i kön bland dem som vill förändra socialdemokratisk migrationspolitik?

Makten framför allt. Det är den det handlar om.

Socialdemokraterna rör sig, liksom Moderaterna och Kristdemokraterna, mot Sverigedemokraternas inställning i migrationsfrågan. Kanske inte konstigt med tanke på att stora delar av den traditionella socialdemokratiska väljargruppen sökts sig dit.

Noteras bör att SD är starkast i Skånes landsbygdskommuner, inte i storstäderna även om de växer också där.

Socialdemokrater som Shekarabi och Jansson ser hur socialdemokratins inflytande över väljarna urholkas men förstår inte varför.

Sedan åttiotalet ökar klyftorna mellan olika befolkningsgrupper, inte bara här i Sverige utan i hela världen – läs mer om det i Thomas Pikettys Kapitalet i tjugoförsta århundradet – som en följd av bland annat avregleringar.

I tidens anda höjs också de riktigt rika – som Bill Gates – till skyarna för sina välgörenhetsinsatser. Mammon är guden och var och en sin lyckas smed.

I stället för att göra vad som göras kan för att minska ojämlikheten sätter sig Socialdemokraterna på samma tåg och följer med på resan.

Väljarna i sin tur ser att deras del av den ständiga tillväxten blir mindre, och frågar sig varför, men när ingen pekar ut motståndaren vänder de sig i stället mot människor som befinner sig i en ännu mer utsatt situation. Nysvenskarna. Att personer med invandrarbakgrund drar sitt strå till stacken gör det ännu värre.

Det måste ha passat Jimmy Jansson ganska bra när han kunde kasta ut den gamla politiska majoriteten och alliera sig med Moderaterna och Centerpartiet.

Varken Finland eller Norge är förebilder. Problem som bara kan lösas internationellt bör lösas internationellt.

Siv Aksila

Tillägg från Redaktionen: Korta utdrag ur Svenska Dagbladets artikel:

–Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer”, skriver Shekarabi.

–Civilminister Ardalan Shekarabis (S) inlägg på Facebook är nytt kapitel i Socialdemokraternas hållning i migrationsfrågan, det menar Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson:

–En fantastisk socialdemokrat, kommenterade snabbt Jimmy Jansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Eskilstuna, som gjort sig ett namn genom att tala om behovet av en strikt invandringspolitik ända sedan 2015.

–Det rör på sig i partiet, säger han och lägger till: Jag tycker att det är befriande att höra en väldigt tydlig åsikt från en väldigt profilerad socialdemokrat och en åsikt som ligger väl i linje med den uppfattning som jag haft under lång tid.

You May Also Like