Hjälp Kuba hjälpa! Kanyler till Kuba!

Enligt SIDA har pandemin medfört att ytterligare 120 miljoner människor i världen lever i extrem fattigdom. För Kuba späds effekterna av pandemin på av USA:s blockad. Den slår stenhårt mot landets befolkning där varubristen är stor. USA:s president Biden har inte lyft ett finger för att avskaffa en enda av de hundratals skärpningar av blockaden som Trump införde. Blockadens nuvarande omfattning saknar motstycke och kostar Kuba motsvarande 15 miljoner dollar om dagen. Under pandemin blir detta extra kännbart.

Mot alla odds har Kuba själv utvecklat fem olika vacciner mot Covid. Medan exempelvis Sverige inte anser sig ha kompetens, kapacitet eller resurser att göra motsvarande. Kuba håller nu på med massvaccinering och över två miljoner doser har getts. Med det väl utvecklade familjeläkarsystemet går vaccineringen snabbt. I slutet av augusti räknar man med att ha vaccinerat 70 procent av befolkningen och till årets slut ska alla vara vaccinerade.

Samtidigt har Kuba svårt att, på grund av blockad och därmed följande brist på hårdvaluta, köpa in de nödvändiga kanyler och medicinflaskor som behövs. För Kuba ämnar inte bara vaccinera sin egen befolkning, utan sin vana trogen också hjälpa andra. Kubas vacciner kommer att spela en viktig roll för vaccinering av befolkningar i låginkomstländer. Dessa har hittills bara fått någon promille av de vacciner som höginkomstländer, inklusive Sverige, lagt beslag på. De fattigaste länderna behöver inte betala något alls till Kuba, utan får vaccinet gratis. Sedan är det en stigande skala beroende på betalningsförmåga, men långt under de priser som de stora bolagen tar ut. Kuba agerar alltså rakt motsatt mot de giriga läkemedelsbolagen som säljer till de som betalar mest och som nu öser guld på grund av pandemin.

Kuba visar med sina vacciner vilka möjligheter det finns i ett samhälle som inte styrs av profitjakt och girighet utan människornas behov. Samarbetet mellan olika institutioner och företag samt frånvaron av vinstkrav är nyckelfaktorer för deras framgång. Inte konkurrens och vinstkrav.

Kuba planerar att producera 100 miljoner doser Covidvaccin i år. Det behövs alltså 100 miljoner kanyler.

Svensk-Kubanska Föreningen, tillsammans andra solidaritetsorganisationer, har dragit igång insamlingar för att hjälpa till. Vi driver nu kampanjen “Kanyler till Kuba!”

Vi vill uppmana alla solidariska människor att ge bidrag efter förmåga. Pengarna går oavkortat till kanyler. 100 kr betyder 100 kanyler!

Swisha 123 182 37 72; eller pg 235715-0, “Mediciner till Kuba”.

Zoltan Tiroler,
ordförande Svensk-Kubanska Föreningen

You May Also Like