Skärmklipp från youtube: Tage Danielssons monolog om sannolikheten.

Osannolika och obrådskande ordförandebeslut

Nu har det som aldrig skulle hända och aldrig skulle komma att hända, hänt igen. Lite som i Tage Danielssons monolog om sannolikheten från 1979. Ett pärlband av osannolika ordförandebeslut tas i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Ordförandebesluten sätter demokratin ur spel.

Trots granskning i lokalpress, domstolsbeslut i förvaltningsrätten samt kritik av såväl lokala revisorer som i KPMG:s utredning, uttalar kommunstyrelsens ordförande: “Jag fattar aldrig några beslut på egna premisser. Det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända”. Ändå händer det igen. Det är ett problem att politikerna inte ser något problem med att de beslutar själva.

Avtalen med Bockasjö skänkte bort hårdvaluta till företagets mjuka mark utan dokumentation. Medan revisionen inväntar en förklaring fortsätter ordförandebesluten ramla in. Kommunstyrelsens ordförande är inte ensam. I Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden syns liknande beslut. Ordföranden har beslutat att enskilda ska slippa hyresdeposition. Andra beslut ger enskilda ekonomiskt bistånd till hyra. Hyresbesluten gällande enskilda är ohyresbeslut. Risk för maktmissbruk och vänskapskorruption föreligger. Besluten gällande enskilda får inte delegeras från nämnden.

I Socialnämnden förklarar nämndordföranden sitt beslut om inköpsstopp, restriktivitet i anställningar och beslut om en åtgärdsplan för en resultatförbättring på tre miljoner kronor med att nämndmötet ligger för sent.

I Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har besluten dragits ett steg längre. Ordföranden godkänner ensam yttranden från Eskilstuna kommun till Socialstyrelsen. Det är orimligt att tro att ett brådskande beslut har varit den enda lösningen här. Ordföranden beslutar att ställa in ett nämndmöte då ärenden saknas. När ärenden ändå dyker upp tas, måste nya osannolika beslut fattas. Ordföranden beslutar sig för att ta ett beslut om att ändra nämndens delegationsordning och ge sig själv möjligheten att stänga av en elev och dessutom flytta eleven till en annan kommun.

Nu behövs en större granskning. Fortbildning behövs i kommunallagen, för såväl kommunstyrelsen och nämnder. Rutiner mot maktmissbruk behöver ses över och framförallt användas.

Oavsett om du är medborgare, revisor eller granskande journalist: Nu är det är dags att vakna – demokratin är satt ur spel.

Skuggfigurerna

You May Also Like