Här under kristallkronorna i den pampiga fullmäktigesalen beslutades att spelreklam ska få förekomma på kommunens mark. Foto: Rolf Waltersson.

Freda det offentliga rummet från sexism, rasism och spelreklam

I februari i år lämnade Vänsterpartiet en motion (motion = byråkratispråk för “skriftligt förslag”) till Kommunfullmäktige i Eskilstuna. Kravet är att freda det offentliga rummet från sexism, rasism och spelreklam.

Jag har skrivit om det flera gånger tidigare här i eFOLKET. Det handla om reklam på de stora reklamtavlor, reklampelare och busskurar som står på kommunens mark.

Kommunen “äger” inte frågan om reklam i största allmänhet. Men vad som får visas, och inte visas, på kommunens egen mark kan man bestämma över. Vi har ju ett kommunalt självbestämmande i vissa frågor.

Nu har motionen vandrat beredningsvägen via olika nämnder som “tyckt till” och yttrat sig, samt kommunstyrelsen som “tyckt till”, yttrat sig och föreslagit svar på motionen till Kommunfullmäktige.

Man föreslår att motionen AVSLÅS.

Den, 24 oktober, var det dags för final i ärendet när Kommunfullmäktige hade sitt sammanträde och motionen skulle besvaras.

Jag var där för att med egna öron höra vad som sades, eftersom lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren (liberal) inte visat något intresse att bevaka den här frågan, trots att den står i fokus. Titt som tätt ser man inlägg om spelbolag, spelreklam, spelberoende och spelmissbruk, som i sin yttersta förlängning leder till självmord.

Det blev en märklig debatt under kristallkronorna i den pampiga fullmäktigesalen.

Maria Chergui (V) försvarade motionen. Hon beskrev vilka offer spelandet skördar. Vilka tragiska människoöden som blir följden av all påträngande och förljugen spelreklam som väller som en flodvåg vart vi än vänder oss:

“Vi kan ställa krav när vi upphandlar. Vi kan lägga till kriterier som begränsar det allra grövsta när avtalet går ut med företaget (JCDeaux. Min anmärkning) som sköter annonseringen. Och det avtalet går snart ut. Vi har inte tid att vänta. Vi måste redan nu sätta stopp för den här bedrövliga reklamen.

Och när nu kommunen genom den nya lagen har ett ansvar att hjälpa människor som hamnat i spelmissbruk blir det hyckleri och dubbelmoral att samtidigt upplåta kommunal mark för spelreklam”, sa Maria Chergui (V).

Även Miljöpartiet argumenterade för motionen:

“Kommunen medverkar till att sprida spelreklam samtidigt som kommunen har ett socialt ansvar att hjälpa spelmissbrukare. Det håller inte”, sa Stefan Sjöberg (Mp)

Från socialdemokratiskt håll tassade man försiktigt fram i ullstrumporna. Josefine Hellberg (S) höll med om att spelreklamen är bedrövlig och för påträngande och att spelmissbruk är ett stort samhällsproblem – “men”:

“Men, vi har ett nationellt regelverk att förhålla oss till. Därför är det fel att lägga resurser på att ta fram egna lösningar. Dessutom måste vi invänta resultatet från den spelmarknadsutredning som regeringen har tillsatt”, sa Josefine Hellberg (S)

Sarita Hotti ((S) var inne på samma linje:

“Jag håller med om att spelreklam är dåligt, men vi måste invänta spelmarknadsutredningen. Men vi kan alltid vädja till företaget som ansvarar för reklamen att de är återhållsamma med att sätta upp så mycket spelreklam, om det finns några möjligheter”, sa Sarita Hotti (S).

Kan lägga till att spelmarknadsutredningen ska redovisa eventuell reglering av spelreklamen till regeringen 31 0ktober 2020. Sedan ska det eventuellt manglas vidare för ändrade regler och lagar.

Så man får “invänta” ett antal år innan en eventuell skärpning är på plats.

På tal om att invänta nationella riktlinjer och att kommuner inte kan införa egna regler. Detta gäller tydligen inte när det handlar om att jaga tiggare med blåslampa.

I Katrineholm har S och M beslutat om tiggeriförbud.

Här i Eskilstuna har S, M och C infört krav på polistillstånd för att få tigga.

Så visst går det att “ta fram egna lösningar”.

Vad som kanske var märkligast med denna debatt var att fem partier helt avstod från att debattera. Inte ett enda ord från M. Inte ett ord från KD. Inte ett ord från SD. Inte ett ord från L. Inte ett ord från C.

Hade dessa fem partier inget att säga i denna brännheta fråga om spel, spelreklam, spelmissbruk och mänskliga tragedier som följer i dess spår?

Är de bekymrade på något vis? Vill de begränsa eller stoppa spelreklamen? Vill de ha ännu mera spelreklam?

Undersökningar visar att 90 procent av folket tycker det är åt helvete för mycket spelreklam.

70 procent vill totalförbjuda spelreklamen.

Denna uppfattning tycks inte återspeglas i Kommunfullmäktige i Eskilstuna.

Här hade man chansen att sätta en käpp i rouletthjulet, att kasta lite grus i spelmaskineriet. Den chansen sumpades.

Resultatet blev att Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för att förbjuda spelreklamen. Sossarna yrkade avslag på motionen, vilket blev fullmäktiges beslut.

Rolf Waltersson

You May Also Like