Foto: Steve Buisinne / pixabay.

Ordet “Fossilgas” rekommenderas istället för använda ordet “naturgas”

En viktig språkfråga

Institutet för språk och folkminne har beslutat att i första hand rekommendera att ordet fossilgas bör användas istället för ordet naturgas, när man skriver om den gas, bestående av kolväten, som har “bildats genom att fossila växter, djur och mikroorganismer under miljontals år har brutits ner”.

Fossilgas har i Sverige redan använts som synonym till naturgas åtminstone sedan 1990, men har numera i allt större utsträckning börjat användas framför allt inom klimatrörelsen. Ett argument som brukar lyftas fram är att det är viktigt att skilja mellan fossila och fossilfria energikällor för att motverka den globala uppvärmningen.

H Foste Hjälte

Termen fossilgas tydliggör att det rör sig om en fossil energikälla.

Läs mer:

I eFOLKET har vi använt bägge termerna. Men under senare år allt oftare fossilgas. Se till exempel:

Fossilbubblan är på väg att brista

Kampen om Irans olja och fossilgas – En historisk bakgrund till USA:s aggression

You May Also Like