Kubas president Miguel Díaz-Canel (t.v.) och Mexikos president Andrés Manuel López Obrador (“AMLO).

Mexikos president lanserar kampanj mot USAs blockad av Kuba och fördömer nyliberalismen

*****

Mexikos president Andrés Manuel López Obrador meddelade att Mexiko kommer att leda en internationell rörelse för att få ett slut på USAs “omänskliga” blockad mot Kuba. AMLO lovordade Fidel Castro som en ”visionär”, fördömde nyliberalismen och utlovade stöd för allmän offentlig hälsovård och utbildning.

Den mexikanska presidenten, i folkmun känd under sina initialer AMLO, fördömde USAs sex decennier långa blockad mot Kuba som “omänsklig”. Han sade att den globala kampanjen för att upphäva embargot måste bli mer ”aktiv” och klagade över att inget förändras trots att den stora majoriteten av världens länder röstar mot USAs blockad varje år i FNs generalförsamling.

AMLO berömde också den kubanska revolutionen för att ha skapat “ett av de bästa hälsovårdssystemen i världen”. Han tackade Kuba för att de skickar läkare som ger medicinsk vård till människor i missgynnade landsbygdsområden i Mexiko och andra länder runt om i världen.

López Obrador kritiserade den “nyliberala oligarki” som styrde före honom och “de korrupta nyliberala privatiserare” som sålt ut många av den mexikanska statens tillgångar och förklarade att hans regerings mål “är att upprätta ett system för offentlig sjukvård, för att garantera folkets rätt till sjukvård”.

Hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, och den kan inte behandlas som en marknad, förklarade AMLO.

Den mexikanska ledaren gjorde dessa kommentarer vid en presskonferens den 11 februari i hamnstaden Campeche, tillsammans med Kubas president Miguel Díaz-Canel, som tog upp de två ländernas samarbete inom folkhälsan.

Dussintals kubanska läkare som skickats till Mexiko som en del av ett solidaritetsuppdrag deltog i evenemanget.

López Obrador har konsekvent uttalat sig mot USAs sanktioner och blockad mot Kuba, som strider mot internationell rätt.

I juni 2022 fördömde den mexikanske presidenten USAs blockad som en “typ av folkmord” och en “enorm kränkning av de mänskliga rättigheterna”.

Vid evenemanget i februari 2023 hedrade AMLO den kubanska revolutionären Fidel Castro som “en visionär, en gigant som vi hyllar” och tillade:

De konservativa i Mexiko och runt om i världen kan säga vad de vill, men de kommer aldrig någonsin att kunna motverka de lärdomar, det exempel på solidaritet och broderskap som Kubas revolutionära rörelse och dess ledare har gett oss.

I sitt eldiga tal sade AMLO följande:

Vilken visionär Fidel Castro var! Medan nyliberalerna [i Mexiko] hindrade läkarutbildningen, drev Kuba läkarutbildningen framåt och befäste ett av världens bästa hälsovårdssystem.

Detta har inte gjorts av en enkel statsman, utan av en nationens man, en visionär, en gigant som vi hyllar för detta stora arbete som ni alla har fortsatt (med hänvisning till de kubanska läkarna i publiken).

De konservativa i Mexiko och i hela världen kan säga vad de vill, men de kommer aldrig någonsin att kunna motverka den undervisning, det exempel på solidaritet och broderskap som Kubas revolutionära rörelse och dess ledare har gett oss.

För detta visar vi vår respekt, vår tacksamhet och vårt stöd.

Vi kommer att fortsätta att kräva att blockaden mot Kuba hävs, att den avskaffas. Den är omänsklig.

Och inte bara när det gäller omröstningar i FN, där det alltid bara är ett eller två länder som röstar för den, medan den stora majoriteten av världens länder avstår från att rösta eller röstar för att blockaden ska avskaffas. Men när [general]församlingen är över är det tillbaka till samma gamla vanliga situation.

Jag erbjuder president Miguel Díaz-Canel att Mexiko kommer att leda en mer aktiv rörelse, så att alla länder enas och försvarar Kubas oberoende och suveränitet, och aldrig, aldrig någonsin behandlar det som ett ”terroristland”, eller sätter dess djupt humana folk och regering på en svart lista över förmodade “terrorister”.

Länge leve Kubas värdiga folk!”

I sina kommentarer vid presskonferensen om folkhälsan betonade Kubas president Díaz-Canel de “djupa och historiska band” som hans land har haft med sina “bröder” i Mexiko.

Han påminde om att Fidel Castro och andra kubanska ledare planerade revolutionen medan de levde i exil i Mexiko. Díaz-Canel framhöll det medicinska stöd som Kuba och dess läkare har gett Mexiko under årtiondena.

Den kubanske ledaren tackade också Mexiko och konstaterade att landet “historiskt sett har stött oss i kampen för att häva blockaden, som har gjort så stor skada på vår ekonomi och särskilt på hälsosektorn”.

Vid Díaz-Canels besök förärade López Obrador den kubanska ledaren Mexikos prestigefyllda Aztekiska Örnorden, den högsta statliga utmärkelsen en utländsk medborgare kan få.

López Obrador är en av världens mest populära ledare och har ett konstant godkännande på mellan 60 och 70 procent sedan han kom till makten i slutet av 2018.

You May Also Like